Instituttrådet

Instituttrådet er eit rådgjevande organ (jf. instituttreglementet for IOR), der leiinga tek opp viktige instituttsaker til diskusjon.

Rådets sammensetjing

Rådet består av:

 • Instituttleiar
 • Nestleiar
 • 3 fast vitskapeleg tilsette
 • 2 mellombels vitskapeleg tilsette
 • 2 teknisk/administrativt tilsette
 • 2 studentar

Rådsmedlemmer

Representantar for fast vitskapeleg tilsette (2020-2023):

Vararepresentanter:

 1. Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort
 2. Professor Christina Voigt 
 3. Professor Jo Stigen
Representantar for mellombels vitskapeleg tilsette (2020-2021):

Vararepresentanter:

 1. Stipendiat Karl Inge Rohde 
 2. Stipendiat Pernille Sandberg Drtina 
Representantar for administrasjonen (2020-2023):

Vararepresentanter:

1. Førstekonsulent Margrethe Østbø 

2. Seniorkonsulent Stephanie Schmölzer (NB: fratrådte stillingen ved IOR 1.5.2020)

 

2 representantar for studentene vert oppnevnd av JSU kvart semester

For haustsemesteret 2020 har JSU oppnevnd:

 1. Johann Andreas Bolle Bull-Berg
 2. Sander Bøe Bertelsen
Publisert 19. jan. 2018 13:56 - Sist endra 24. jan. 2021 22:12