Instituttrådet

Instituttrådet er eit rådgjevande organ (jf. instituttreglementet for IOR), der leiinga tek opp viktige instituttsaker til diskusjon.

Rådets sammensetjing

Rådet består av:

 • Instituttleiar
 • Nestleiar
 • 3 fast vitskapeleg tilsette
 • 2 mellombels vitskapeleg tilsette
 • 2 teknisk/administrativt tilsette
 • 2 studentar

Rådsmedlemmer

 • Instituttleiar: professor Inger Johanne Sand (1.1.2018-31.12.2021) 
 • Fungerende nestleder: førsteamanuensis Anders Løvlie (Løvlie fungerer som nestleder og rådsmedlem fram til 28.2.2020, i perioden nestleiar førsteamanuensis Synnøve Ugelvik har permisjon. Ugelvik vil gjenoppta vervene 1.3.2020-31.12.2021)

 

Representantar for fast vitskapeleg tilsette (2016-2019):

Vararepresentanter:

 1. Professor Sverre Blandhol
 2. Professor Johan Boucht
 3. Professor Morten Kjelland

 

Representantar for mellombels vitskapeleg tilsette (2018-2019):

Vararepresentanter:

 1. Stipendiat Bård Sverre Tuseth

 

Representantar for administrasjonen (2016-2019):

Vararepresentanter:

1. Seniorkonsulent Stephanie Schmölzer

2. Førstekonsulent Marit Fosse

 

2 representantar for studentene vert oppnevnd av JSU kvart semester
Publisert 19. jan. 2018 13:56 - Sist endra 24. sep. 2019 13:55