Instituttrådet

Instituttrådet er eit rådgjevande organ (jf. instituttreglementet for IOR), der leiinga tek opp viktige instituttsaker til diskusjon.

Rådets sammensetjing

Rådet består av:

 • Instituttleiar
 • Nestleiar
 • 3 fast vitskapeleg tilsette
 • 2 mellombels vitskapeleg tilsette
 • 2 teknisk/administrativt tilsette
 • 2 studentar

Rådsmedlemmer

Representantar for fast vitskapeleg tilsette (valgperiode 2020-2023):

Vararepresentanter:

 1. Professor Maria Astrup Hjort
 2. Professor Christina Voigt 
 3. Professor Jo Stigen
Representantar for mellombels vitskapeleg tilsette (2022-2023):

Vararepresentanter:

 1. Stipendiat Lucy Furuholmen
 2. Stipendiat Karen Tora Hjelmervik Nerbø
Representantar for administrasjonen (2020-2023):

Vararepresentanter:

1. Seniorkonsulent Zoha Shima Høegh-Omdal Saatchi   

2. Avdelingsleder Guro Frostestad 

2 representantar for studentene vert oppnevnd av JSU kvart semester

For høstsemesteret 2022 har JSU oppnevnd:

 1. Johannes Aas
 2. Terje Hovet Horpestad
Publisert 16. mars 2022 15:28 - Sist endra 17. okt. 2022 14:38