Personer med emneord «Sanksjoner»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Jørgen Sørgard Skjold Skjold, Jørgen Sørgard Stipendiat +47-22859482 j.s.skjold@jus.uio.no Maktbruk, Represalier, Sanksjoner, Folkerett