Charlotte Aslesen

Bilde av Charlotte Aslesen
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Charlotte Aslesen er utdannet master i historie fra Universitetet i Oslo (2020). Hun jobber nå som førstekonsulent, etter å tidligere ha jobbet som vitenskapelig assistent og prosjektkoordinator for det tverrfaglige forskningsprosjektet Nordic Branding.

Hun leverte masteroppgave med tittelen «Gendering the Emotionality of a Revolution: Male revolutionaries’ emotional expression after the establishment of the southern Irish state» og hennes opprinnelige fagfelt inkluderer kjønnshistorie, følelseshistorie og irsk nasjonalisme. Som student har hun også vært redaktør i studenttidsskriftet Fortid (2019-2020).

Arbeidsområder

 • Vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett ved Nordic Branding-prosjektet.
 • Prosjektkoordinator for Nordic Branding.
 • Cristin-superbruker for instituttet
 • Div. administrative oppgaver for IOR.

Utdanning

Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2020).
Bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo (2017).

Faglige interesser

Historie, pandemi, nasjonalisme, kjønnsstudier.
 

Publikasjoner

 • Aslesen, Charlotte (2021). Krig, minner og gjenfortellinger: Den irske revolusjonen. argument. ISSN 1504-6087. 15(4).
 • Aslesen, Charlotte & Oldervoll, Jan (2020). Wolfe Tone. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Greve, Tim & Aslesen, Charlotte (2020). Seán MacBride. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Greve, Tim & Aslesen, Charlotte (2020). Roger David Casement. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Tvedt, Knut Are; Aslesen, Charlotte; Mustad, Erik & Scott, Ida (2020). Påskeopprøret (i Irland). I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte (2020). Michael Davitt. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Greve, Tim (2020). Land League. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Greve, Tim (2020). John Edward Redmond. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Oftedal, Magne (2020). John Dillon. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte (2020). James Connolly. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Greve, Tim (2020). Jack Lynch. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte (2020). Eoin MacNeill. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Hambro, Cathinka Dahl (2020). Constance Markiewicz. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte (2020). Charles Stewart Parnell. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Greve, Tim (2020). Arthur Griffith. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Farstad, Eli Morken & Aslesen, Charlotte (2019). Historikeren 1/2019: Odd Arvid Storsveen. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Aslesen, Charlotte (2018). Three bicycles across the hall: Leslie Price at the Easter Rising in Dublin, 1916. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 102–108.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. feb. 2022 04:54 - Sist endret 1. apr. 2022 15:44