Charlotte Aslesen

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Charlotte Aslesen
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Charlotte Aslesen er utdannet master i historie fra Universitetet i Oslo (2020). Hun jobber nå som førstekonsulent, etter å tidligere ha jobbet som vitenskapelig assistent og prosjektkoordinator for det tverrfaglige forskningsprosjektet Nordic Branding.

Hun leverte masteroppgave med tittelen «Gendering the Emotionality of a Revolution: Male revolutionaries’ emotional expression after the establishment of the southern Irish state» og hennes opprinnelige fagfelt inkluderer kjønnshistorie, følelseshistorie og irsk nasjonalisme. Som student har hun også vært redaktør i studenttidsskriftet Fortid (2019-2020).

Arbeidsområder

 • Vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett ved Nordic Branding-prosjektet.
 • Prosjektkoordinator for Nordic Branding.
 • Cristin-superbruker for instituttet
 • Div. administrative oppgaver for IOR.

Utdanning

Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2020).
Bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo (2017).

Faglige interesser

Historie, pandemi, nasjonalisme, kjønnsstudier.
 

Publikasjoner

 • Aslesen, Charlotte (2021). Krig, minner og gjenfortellinger: Den irske revolusjonen. argument. ISSN 1504-6087. 15(4).
 • Aslesen, Charlotte & Oldervoll, Jan (2020). Wolfe Tone. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Greve, Tim & Aslesen, Charlotte (2020). Seán MacBride. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Greve, Tim & Aslesen, Charlotte (2020). Roger David Casement. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Tvedt, Knut Are; Aslesen, Charlotte; Mustad, Erik & Scott, Ida (2020). Påskeopprøret (i Irland). I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte (2020). Michael Davitt. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Greve, Tim (2020). Land League. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Greve, Tim (2020). John Edward Redmond. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Oftedal, Magne (2020). John Dillon. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte (2020). James Connolly. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Greve, Tim (2020). Jack Lynch. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte (2020). Eoin MacNeill. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Hambro, Cathinka Dahl (2020). Constance Markiewicz. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte (2020). Charles Stewart Parnell. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Aslesen, Charlotte & Greve, Tim (2020). Arthur Griffith. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2020). Store norske leksikon AS . ISSN 0000000000000.
 • Farstad, Eli Morken & Aslesen, Charlotte (2019). Historikeren 1/2019: Odd Arvid Storsveen. Fortid. ISSN 1504-1913.
 • Aslesen, Charlotte (2018). Three bicycles across the hall: Leslie Price at the Easter Rising in Dublin, 1916. Fortid. ISSN 1504-1913. s. 102–108.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. feb. 2022 04:54 - Sist endret 1. apr. 2022 15:44