Siri Johnsen

Bilde av Siri Johnsen
English version of this page
Telefon +47-22859492
Mobiltelefon +47 95204710
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsoppgaver

  • administrativ leder for PluriCourts
  • koordinerer oppgaver for vitenskapelige assistenter tilknyttet PluriCourts
  • bistår senterledelsen i rekruttering og personaloppfølging
  • gjennomfører mottaksrutiner for gjesteforskere og nyansatte
  • økonomistyring av senteret og prosjekter underlagt senteret
  • delegerte oppgaver innen personal og økonomi på vegne av senterleder/instituttleder/kontorsjef
  • personalansvar for den andre administrative stillingen ved senteret

Annet

  • Deltar i det administrative nettverket for Senter for fremragende sentre i Oslo-regionen
  • Representant for Det juridiske fakultet i prosjekt om forskerboliger ved UiO (april 2018-oktober 2018)
  • Representant for Det juridiske fakultet i arbeidsgruppe som jobber med Førstelinjetjenesten i Domus Juridica (vår/høst 2019)

Faglig bakgrunn

Johnsen har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø. 

Tidligere arbeidserfaring

Johnsen har arbeidet ved Universitetet i Tromsø/UiT Norges arktiske universitet og hatt verv på lokalt og sentralt plan for Akademikerne som henholdsvis hovedtillitsvalgt og omstillingstillitsvalgt i staten. Har i hovedsak arbeidet med økonomistyring, prosjektarbeid, nettpublisering, omstillinger i offentlig sektor og fagforeningsrelatert arbeid.

 

 

Publisert 2. feb. 2017 09:45 - Sist endret 24. okt. 2019 10:04