Siri Johnsen

Bilde av Siri Johnsen
English version of this page
Telefon +47 22859492
Mobiltelefon +47 95204710
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsoppgaver

 • administrativ leder for PluriCourts
 • koordinerer oppgaver for vitenskapelige assistenter tilknyttet PluriCourts
 • bistår senterledelsen i rekruttering og personaloppfølging
 • gjennomfører mottaksrutiner for gjesteforskere og nyansatte
 • økonomistyring av senteret og prosjekter underlagt senteret
 • delegerte oppgaver innen personal og økonomi på vegne av senterleder/instituttleder/kontorsjef
 • personalansvar for den andre administrative stillingen ved senteret

Annet

 • Deltar i det administrative nettverket for Senter for fremragende sentre i Oslo-regionen
 • Representant i Ekspertgruppe for nasjonale satsinger (NFR) (vår 2020)
 • Representant for Det juridiske fakultet i arbeidsgruppe som jobber med Førstelinjetjenesten i Domus Juridica (vår/høst 2019)
 • Representant for Det juridiske fakultet i prosjekt om forskerboliger ved UiO (april 2018-oktober 2018)

Faglig bakgrunn

Johnsen har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Tromsø. 

Tidligere arbeidserfaring

Johnsen har arbeidet ved Universitetet i Tromsø/UiT Norges arktiske universitet og hatt verv på lokalt og sentralt plan for Akademikerne som henholdsvis hovedtillitsvalgt og omstillingstillitsvalgt i staten. Har i hovedsak arbeidet med økonomistyring, prosjektarbeid, nettpublisering, omstillinger i offentlig sektor og fagforeningsrelatert arbeid.

 

 

Publisert 2. feb. 2017 09:45 - Sist endret 20. mars 2020 11:53