Anne Hellum

Bilde av Anne Hellum
English version of this page
Telefon +47-22850042
Rom 642
Treffetider Torsdager kl.1300-1400
Brukernavn
Besøksadresse Offentlig rett Domus Nova 6. etasje St. Olavs plass 5 0165 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Hellum er ansvarlig lærer i kvinnerett, diskriminerings og likestillingsrett, women’s law and human rights og rettsantropologi og faglærer i utviklingsrett,  rettsosiologi og human rights in context. Hun er leder for Avdeling for kvinnerett, barnerett, likestillings- og diskrimineringsrett (KVIBALD) og var leder av Det juridiske fakultets forskergruppe Rettigheter, individer, kultur og samfunn (RIKS). Hun er gjesteprofessor ved the Southern and Eastern African Center in Women’s Law at the University of Zimbabwe (SEARCWL) Hun er redaktør av Kvinnerettslig skriftserie og redigerer sammen med Julie Stewart bokserien North-South Legal Perspectives Series som utkommer på Weaver Press

Forskning

Hellums forskning tar for seg forholdet mellom menneskerettigheter og rettslig pluralisme i sørlige og østlige Afrika, Pakistan og Norge. Hun analyserer, med utgangspunkt i ulike grupper kvinners familiemessige, reproduktive, sosiale og økonomiske rettigheter, dilemmaer og konflikter i skjæringsfeltet mellom internasjonal, nasjonal og lokal rett.

Hennes forskning innen likestillings- og diskrimineringsrett tar for seg forholdet mellom internasjonale menneskerettigheter, EU/EØS-rett og nasjonal rett og går på tvers av diskrimineringsgrunnlag som kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Hellum har ledet en rekke tverrfaglige og internasjonale forskningsprosjekter med ekstern finansiering innen disse forskningsområdene. Se oversikt på siden.

Undervisning

 

Emneord: Diskriminerings- og likestillingsrett, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Rettssosiologi, Rettsantropologi, Utviklingsrett

Publikasjoner

 • Hellum, Anne (2017). Engendering the human right to water: and sanitation: integrating the lived experiences of women and girls, In Malcolm Langford & Anna Russell (ed.),  The Human Right to Water: Theory, Practice and Prospects.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107010703.  10.  s 300 - 345
 • Hellum, Anne (2017). How to study human rights in plural legal contexts: an exploration of plural water laws in Zimbabwe, In Bård A. Andreassen; Hans-Otto Sano & Siobhán McInerney-Lankford (ed.),  Research Methods in Human Rights : a Handbook.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367793.  18.  s 435 - 460
 • Hellum, Anne (2017). Norwegian equality and anti-discrimination reform in an individualist and market-oriented context. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  25(3), s 211- 216 . doi: 10.1080/08038740.2017.1378263
 • Hellum, Anne (2017). Rettslig spydspiss: Diskriminering- og likestillingsrettens kvinne- og kjønnsperspektiv, I: Mette Hartlev; Stine Jørgensen; Helga Aune & Anne Hellum (red.),  Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling.  Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  10.  s 123 - 139
 • Hellum, Anne & Katsande, Rosalie (2017). Gender, Human Rights and Legal Pluralities in Southern Africa: A Matter of Context and Power, In Giselle Corradi; Eva Brems & Mark Goodale (ed.),  Human Rights encounter Legal Pluralism.  Hart Publishing Ltd.  ISBN 9781849467612.  7.  s 119 - 136
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Solberg-regjeringens forslag til reformer på diskrimineringsfeltet: Uniformering, individualisering, privatisering og avrettsliggjøring. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  53(1), s 4- 34 . doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-01-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William & Schreiner, Barbara (2017). Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses, In Eiman Karar (ed.),  Freshwater Governance for the 21st Century.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-43350-9.  Chapter 7.  s 129 - 143 Fulltekst i vitenarkiv.
 • van Koppen, Barbara; Hellum, Anne; Mehta, Lyla; Derman, William & Schreiner, Barbara (2016). Rights-Based Freshwater Governance for the Twenty-First Century: Beyond an Exclusionary Focus on Domestic Water Uses, In Eiman Karar (ed.),  Freshwater Governance for the 21st Century.  Springer Publishing Company.  ISBN 9783319433486.  Chapter 7.  s 129 - 143 Vis sammendrag
 • Hellum, Anne (2016). Mellom kjønnsspesifikk og kjønnsnøytral rettighetsfesting: Krisesenterloven, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  kapittel 9.  s 203 - 225
 • Hellum, Anne (2016). Over bekken etter vann? Retten til vann for livsopphold i Zimbabwe, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  kapittel.  s 255 - 270
 • Hellum, Anne (2016). Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  kapittel.  s 191 - 213
 • Hellum, Anne; Derman, William; Mangwanya, Lindiwe & Rutsate, Elizabeth (2015). Securing Rural Women's Land and Water Rights: Lessons from Domboshawa Communal Land, In Anne Hellum; Patricia Kameri-Mbote & Barbara van Koppen (ed.),  Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  Chapter 12.  s 384 - 419
 • Hellum, Anne; Derman, William; Sithole, Ellen & Rutsate, Elizabeth (2015). Governance, Gender Equality and the Right to Water and Sanitation in Zimbabwe: Contested Norms and Institutions in an Unstable Economic and Political Terrain, In Anne Hellum; Patricia Kameri-Mbote & Barbara van Koppen (ed.),  Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  Part IV Zimbabwe, Chapter 10.  s 300 - 346
 • Hellum, Anne; Sithole, Ellen; Derman, William; Mangwanya, Lindiwe & Rutsate, Elizabeth (2015). Zimbabwe's Urban Water Crisis and its Implications for Different Women: Emerging Norms and Practices in Harare's High Density Suburbs, In Anne Hellum; Patricia Kameri-Mbote & Barbara van Koppen (ed.),  Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  Chapter 11.  s 347 - 383
 • Rutsate, Elizabeth; Derman, William & Hellum, Anne (2015). A Hidden Presence: Women Farm Workers Right to Water and Sanitation in the Aftermath of the Fast Track Land Reform, In Anne Hellum; Patricia Kameri-Mbote & Barbara van Koppen (ed.),  Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  Chapter 13.  s 420 - 456
 • Hellum, Anne; Ikdahl, Ingunn & Kameri-Mbote, Patricia (2015). Turning the Tide: Engendering the Human Right to Water and Sanitation, In Anne Hellum; Patricia Kameri-Mbote & Barbara van Koppen (ed.),  Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  Chapter 2.  s 32 - 80
 • Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (2015). The Human Right to Water and Sanitation in a Legal Pluralist Landscape: Perspectives of Southern and Eastern African Women, In Anne Hellum; Patricia Kameri-Mbote & Barbara van Koppen (ed.),  Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  Chapter 1.  s 1 - 31
 • Hellum, Anne (2014). Género, derechos humanos y pluralidades legales: las experiencias de África del Sur y de África de Oriental, I: Rachel Sieder & John-Andrew McNeish (red.),  Justicia de género y pluralidades legales: Perspectivas latinoamericanas y africanas.  Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social (CIESAS).  ISBN 978-607-486-264-5.  1.  s 51 - 82
 • Hellum, Anne (2014). Legal Pluralist Perspectives in Scandinavian and African Women's Law, In Knut-Erich Papendorf; Anne Hellum & Stefan Machura (ed.),  Eugen Ehrlich's Sociology of Law.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90494-2.  Ehrlich in Scandinavia.  s 95 - 114
 • Hellum, Anne (2014). Vern mot sammensatt diskriminering etter internasjonale menneskerettigheter og norsk rett: kvinner i krysset mellom kjønn og etnisitet, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 2.  s 39 - 68
 • Hellum, Anne; Machura, Stefan & Papendorf, Knut-Erich (2014). Introduction, In Knut-Erich Papendorf; Anne Hellum & Stefan Machura (ed.),  Eugen Ehrlich's Sociology of Law.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90494-2.  Introduction.  s 1 - 14
 • Hellum, Anne & Taj, Farhat (2014). Norsk-pakistanske kvinner i rettslig klemme: Om å gjøre rettighetsinformasjon tilgjengelig, forståelig og anvendelig, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 14.  s 389 - 413
 • Nordstrøm, Tina Storsletten & Hellum, Anne (2014). Innvandrerkvinners rett til rettighetsinformasjon: fra internasjonale menneskerettigheter til norsk lovgivning, politikk og praksis, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 13.  s 357 - 387
 • Derman, William; Hellum, Anne & Manenzhe, Tshililo (2013). Land Rights, Human Rights and Development: Contestations in Land Restitution, Limpopo Province, South Africa, In William Derman; Anne Hellum & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  Part 1, Chapter 3.  s 49 - 81
 • Derman, William; Hellum, Anne & Sandvik, Kristin Bergtora (2013). Ethnographic and Historical Perspectives on Rights Claiming on the African Continent, In William Derman; Anne Hellum & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  Chapter 1.  s 1 - 34
 • Derman, William; Hellum, Anne & Shirinda, Shirhami (2013). Finding Shelter and Work in the Communal Areas of Limpopo - Zimbabweans in Rural South Africa, In William Derman & Randi Kaarhus (ed.),  In the Shadow of a Conflict - Crisis in Zimbabwe and its effects in Mozambique, South Africa and Zambia.  Weaver Press.  ISBN 9781779222176.  Chapter 8.  s 207 - 235
 • Hellum, Anne & Derman, William (2013). Between Common Community Interest and Gender Difference: Women in South Africa's Land Restitution Process, In William Derman; Anne Hellum & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  Part II, Chapter 7.  s 143 - 168
 • Hellum, Anne; Derman, William; Feltoe, Geoff; Sithole, Ellen; Stewart, Julie & Tsanga, Amy (2013). Rights claiming and rights making in Zimbabwe: a study of three human rights NGOs, In Bård A. Andreassen & Gordon Crawford (ed.),  Human Rights, Power and Civic Action - Comparative Analyses of Struggles for Rights in Developing Societies.  Routledge.  ISBN 978-0-415-66903-0.  Chapter 2.  s 22 - 54
 • Langford, Malcolm; Derman, William; Madlingozi, Tshepo; Moyo, Khulekani; Dugard, Jackie; Hellum, Anne & Shirinda, Shirhami (2013). South Africa: from struggle to idealism and back again, In Bård A. Andreassen & Gordon Crawford (ed.),  Human Rights, Power and Civic Action - Comparative Analyses of Struggles for Rights in Developing Societies.  Routledge.  ISBN 978-0-415-66903-0.  Chapter 5.  s 120 - 153
 • Hellum, Anne (2013). Gender, human rights and legal pluralities: experiences from Southern and Eastern Africa, In Rachel Sieder & John-Andrew McNeish (ed.),  Gender Justice and Legal Pluralities: Latin American and African Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-0-415-52606-7.  Kapittel.  s 31 - 55
 • Hellum, Anne (2013). Making space and giving voice: the CEDAW in Norwegian law, In Anne Hellum & Henriette Sinding Aasen (ed.),  Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107034624.  Chapter 21.  s 588 - 624
 • Hellum, Anne (2013). Retten til rent vann i koleraens tid : globale, nasjonale og lokale utfordringer i Zimbabwe, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Artikkel.  s 273 - 286
 • Hellum, Anne (2012). CEDAW and the discipline of women’s law: Continuity and change in understanding of gender and law, In Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø (ed.),  Scandinavian women's law in the 21st century.  DJØF Forlag.  ISBN 9788757425673.  Kapittel 2.  s 31 - 61
 • Hellum, Anne (2012). Kvinnerettslige utviklingslinjer: Forståelser av kvinner, kjønn og rett - nedenfra og ovenfra. Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  (2), s 131- 148
 • Hellum, Anne (2012). Transnational Challenges to International and National Law: Norwegian-Pakistani Women at the Interface, In Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes: From the Margins.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-02185-3.  Kapittel.  s 151 - 176
 • Hellum, Anne (2011). Den globale likestillingsnormen. Kjønnsforståelser og rettsforståelser i kontinuitet og endring, I:  På vei. Om kjønn og rett i Norden.  Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-104-9.  Kapittel 2.  s 24 - 50
 • Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & Nyamweya, Pauline (2011). Pathways to real access to land-related resources for women, In Amy Tsanga & Julie Stewart (ed.),  Women & Law. Innovative approaches to teaching, research and analysis.  Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-144-5.  Kapittel.
 • Derman, William & Hellum, Anne (2010). The making and unmaking of unequal property relations between men and women: shifting policy trajectories in South Africa's Land Resolution Process. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  28(2), s 203- 229
 • Derman, Bill & Hellum, Anne (2010). The Making and Unmaking of Unequal Property Relations between Men and Women: Shifting Policy Trajectories in South Africa's Land Restitution Process. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  (2), s 210- 230
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (2010). Rettferdighet - en dyd av nødvendighet, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  kapittel 1.  s 9 - 49
 • Hellum, Anne (2010). The global equality standard meets Norwegian sameness, In Anne Hellum; Shaheen Sardar Ali & Anne Griffiths (ed.),  From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the Cross Roads.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-1896-2.  Kapitel.
 • Hellum, Anne & Andersen, Farhat Taj (2010). Taking what law where and to whom? Legal literacy as transcultural 'law-making', In Anne Hellum; Shaheen Sardar Ali & Anne Griffiths (ed.),  From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the Cross Roads.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-1896-2.  Kapitel.  s 93 - 114
 • Hellum, Anne & Derman, Bill (2010). Observations on the Intersections of Human Rights and Local Practice A Livelihood Perspective on Water, In L Lakshmi (ed.),  Water Rights: Enforcement Impediments.  The Icfai University Press, Amicus Books.  ISBN 978-81-314-2689-0.  Kapitel.  s 121 - 145
 • Hellum, Anne (2009). Menneskerettigheter, demokrati og makt i Zimbabwe-krisens prisme, I: Helga Aune; Ole Kristian Fauchald; Kåre Lilleholt & Dag Michalsen (red.),  Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-30235-1.  Bidrag.  s 333 - 358
 • Hellum, Anne & Derman, Bill (2009). Government, business and chiefs: ambiguities of social justice through land restitution in South Africa, In  Rules of Law and Laws of Ruling: On the Governance of Law.  Ashgate.  s 125 - 150

Se alle arbeider i Cristin

 • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga & Hellum, Anne (red.) (2017). Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. Karnov Group.  ISBN 978-87-619-3854-1.  415 s.
 • Hellum, Anne (ed.) (2017). Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge.  ISBN 978-1138698505.  132 s.
 • Hellum, Anne; Kameri-Mbote, Patricia & van Koppen, Barbara (ed.) (2015). Water is Life - Women's human rights in national and local water governance in Southern and Eastern Africa. Weaver Press.  ISBN 978-1-77922-263-3.  620 s.
 • Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (red.) (2014). Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv. Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  362 s.
 • Papendorf, Knut-Erich; Hellum, Anne & Machura, Stefan (ed.) (2014). Eugen Ehrlich's Sociology of Law. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90494-2.  259 s.
 • Derman, William; Hellum, Anne & Sandvik, Kristin Bergtora (ed.) (2013). Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  338 s.
 • Hellum, Anne & Aasen, Henriette Sinding (ed.) (2013). Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law. Cambridge University Press.  ISBN 9781107034624.  675 s.
 • Svensson, Eva-Maria; Andersson, Ulrika; Brækhus, Hege; Burman, Monica; Hellum, Anne; Jørgensen, Stine & Pylkkänen, Anu (2011). På vei. Om kjønn og rett i Norden. Makadam Förlag.  ISBN 978-91-7061-104-9.  476 s.
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (red.) (2010). Rettferdighet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  288 s.
 • Hellum, Anne; Ali, Shaheen Sardar & Griffiths, Anne (ed.) (2010). From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the Cross Roads. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-1896-2.  340 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellum, Anne (2018, 16. november). Likestillingstrategen Hege Skjeie. [Internett].  Kilden kjønnsforskning.no.
 • Hellum, Anne (2018). Om FRISAM prosjektet: Retten til kjønnsidentitet, selvbestemmelse og likestilling/ikke diskriminering på LHBTI feltet – noen utviklingslinjer.
 • Hellum, Anne (2018, 30. juli). Studio 2 "Valget i Zimbabwe". [Radio].  NRK P2.
 • Hellum, Anne & Sandberg, Kirsten (2018, 18. desember). Fortelling fra 1100-tallet utfordrer dagens forståelse av barn. [Fagblad].  Apollon.
 • Ketscher, Kirsten & Hellum, Anne (2018). Et tilbakeskritt for kvinner. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Frøjd, Elise Koppang; Sandberg, Kirsten & Hellum, Anne (2017, 09. mars). – Barn med interkjønn er i en sårbar situasjon. [Internett].  Forskning.no.
 • Hellum, Anne (2017). Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity, In Anne Hellum (ed.),  Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity.  Routledge.  ISBN 978-1138698505.  Chapter 1: Editorial.  s 1 - 3
 • Hellum, Anne (2017, 21. november). Hva nå? Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. [TV].  URIX.
 • Hellum, Anne (2017, 05. mai). Jussprofessor kritiserer forslag til ny likestillings- og diskrimineringslov. [Internett].  Kilden.
 • Hellum, Anne (2017, 21. november). Kommentar til Robert Mugabes avgang som president i Zimbabwe. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Hellum, Anne (2017, 23. november). Likestillingsrefs fra FN.  Klassekampen.
 • Hellum, Anne (2017, 23. april). Om kjønnsidentitet. [Radio].  Verdibøres.
 • Hellum, Anne & Strand, Vibeke Blaker (2017). Felles lov raserer vernet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 30- 31
 • Hellum, Anne; Sørlie, Anniken & Gustavsson, Andrea (2017). Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Iversby, Randi Halveg (2016, 04. mai). Open Access: Når forskningsresultatene blir livsviktig kilde. [Internett].  UiO Institutt for offentlig rett.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 05. februar). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Hellum, Anne & Fjellså, Hilde (2016, 20. mai). Et liv i kamp.  Klassekampen.
 • jacobsen, siw ellen & Hellum, Anne (2016, 24. juni). Portrett: Anne Hellum og Juss. Ser loven i sammenheng med livet.. [Internett].  forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016, 05. februar). Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Internett].  forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Internett].  forskning.no.
 • Hellum, Anne (2015). Special Issue: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(4), s 277- 279
 • Hellum, Anne (2015, 30. mai). Transpersoner blir diskriminert: - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov.. [Fagblad].  Apollon.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Kristine Marie, Skaar (2015, 18. august). Transpersoner blir diskriminert - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. [Tidsskrift].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Hellum, Anne & Köhler-Olsen, Julia (2014). Innledning, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 1.  s 13 - 28
 • Köhler-Olsen, Julia & Hellum, Anne (2014). Forord, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Forord.  s 5 - 6
 • Hellum, Anne (2013). Introduction to Part II Human Rights in a Gendered, Relational and Plural Legal Landscape, In William Derman; Anne Hellum & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  Kapittel.  s 131 - 143
 • Hellum, Anne & Aasen, Henriette Sinding (2013). Conclusions, In Anne Hellum & Henriette Sinding Aasen (ed.),  Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107034624.  Kapittel.  s 625 - 655
 • Hellum, Anne & Aasen, Henriette Sinding (2013). Introduction, In Anne Hellum & Henriette Sinding Aasen (ed.),  Women's Human Rights: CEDAW in International, Regional and National Law.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107034624.  Kapittel.  s 1 - 25
 • Ikdahl, Ingunn & Hellum, Anne (2013). "Human rights and gender dimensions of water governance in Africa: Actors, norms and institutions" - presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Strand, Vibeke Blaker; Hellum, Anne & Schmölzer, Stephanie (2013). «Ett skritt frem og to tilbake». Debattinnlegg om Prop. 88 L (2012-2013) om endret diskrimineringslovgivning. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Derman, William & Hellum, Anne (2012). Engendering the remaking of communal land rights in South Africa's land restitution process: Between neo-liberalism and African renaissance.
 • Derman, William & Hellum, Anne (2011). Water Scarcity, Water Security and the Right to Water.
 • Hellum, Anne & Mcclimans, Else Leona (2011). Kartlegging av Likestillings- og diskrimineringsombudets tilsyn med FNs kvinnediskrimineringskonvensjon og FNs rasediskrimineringskonvensjon. Kvinnerettslig skriftserie/ Studies in Women's Law. 87.
 • Lindbekk, Monika; Hellum, Anne & Warberg, Lasse (2011). Fatwaer i den vestlige diasporaen - rettsfornyelse eller stabilisering av tradisjonelle oppfatninger?.
 • Derman, Bill & Hellum, Anne (2010). Human Rights Organizations and Strategies in Zimbabwe: Responding to Lawless Law.
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (2010). Forord, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  Forord.  s 5 - 6
 • Haug, Ruth; Kaarhus, Randi; Sjaastad, Espen; Bolding, Alex; Hall, Ruth; Hammer, Amanda; Hellum, Anne; Shirinda, Shirhami & Zamchiya, Phillani (2010). In the shadow of conflict: impacts of Zimbabwe's land reform on rural poverty and development in Mozambique, South Africa and Zambia.
 • Hellum, Anne & Derman, Bill (2010). Zimbabwe's Human Rights Struggles in face of Power.
 • Hellum, Anne; Griffiths, Anne & Ali, Shaheen Sardar (2010). Introduction: transnational law in the making, In Anne Hellum; Shaheen Sardar Ali & Anne Griffiths (ed.),  From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the Cross Roads.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-1896-2.  Innledning.
 • Derman, Bill & Hellum, Anne (2009). Land claims, claimants and chiefs: land restitution processes in Limpopo Province, South Africa.
 • Halsaa, Beatrice & Hellum, Anne (2009). Innledning om rettferdighet.
 • Hellum, Anne (2009). Debattinnlegg: Et ahistorisk blikk. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hellum, Anne (2009). Kronikk: Avskaff kjønns-hierarkiet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Hellum, Anne & Derman, Bill (2009). Women and land restitution in South Africa: How are women faring in the new models of strategic partnerships with business? The case of Levubu.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:22 - Sist endret 5. aug. 2019 09:18