Aled Dilwyn Fisher

Stipendiat
Bilde av Aled Dilwyn Fisher
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Offentlig rett Domus Nova 6. etasje St. Olavs plass 5 0165 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Prosjektet mitt handler om forholdet mellom juss og økologi, med fokus på Indias National Rural Employment Guarantee Act (NREGA).

Stipendiaten min er en del av European Joint Doctorate in Law and Development (EDOLAD).

Veilederne mine er Anne Hellum og Ingunn Ikdahl (UiO).

Bakgrunn

Født 1986 i Cardiff, Wales (UK).

BSc. International Relations and History, London School of Economics and Political Science (LSE), 2008.

MPhil. Theory and Practice of Human Rights, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR), UiO, 2013.

Vitenskapelig assistent, SMR, UiO, 2013-2014.

Verv/andre aktiviteter

Verv

Redaktør, MRbloggen: Norges menneskerettighetsblogg.

Medlem, Norsk tjenestemannslags (NTL) miljønettverk.

Andre aktiviteter

Broen til framtiden.

Foreningen § 112.

Tidligere verv

Styremedlem, NTL UiO (2014-2016).

Varastyremedlem, Norsk klimanettverk (2015-2016).

Medlem, Rødts miljø- og næringspolitiske utvalg (2014-2016).

Undervisning

JUS5520 International Environmental Law (høst 2015).

HUMR5702 Human Rights and Development: Interdisciplinary Perspectives on Theory and Practices (vår 2014).

JUS5710 International Human Rights Law: Institutions and Procedures (høst 2013).

Faglige nettverker

Global Network for the Study of Human Rights and the Environment (GNHRE).

Norsk Forening for Utviklingsforskning (NFU).

Emneord: Menneskerettigheter, Miljørett, miljø og klima, utvikling og fattigdom, menneskerettigheter og næringsliv, miljø, menneskerettigheter og miljø, menneskerettigheter og økonomi, menneskerettigheter og mangfold

Publikasjoner

Vitenskapelige artikler/kapitler

Langford, Malcolm; Aled Dilwyn Fisher; Johan Karlsson Schaffer og Frida Pareus (2017), 'The View from Elsewhere: Scandinavian Penal Practices and International Critique' i Peter Scharff Smith and Thomas Ugelvik (red.), Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State? (Palgrave Macmillan), 437

Bostad, Inga og Aled Dilwyn Fisher (2016), 'Curriculum and Social Change in Education for a Sustainable Future? Ecophilosophy, Critical Inquiry and Moral Dilemmas' i Zehlia Babaci-Wilhite (red.), Human Rights in Language and STEM Education: Science, Technology, Engineering and Mathematics (Sense Publishers), 71

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Legal Pluralism and Human Rights in the Idea of Climate Justice' 2 Oslo Law Review 200

Fisher, Aled Dilwyn og Maria Lundberg (2015), 'Human rights' legitimacy in the face of the global ecological crisis – indigenous peoples, ecological rights claims and the Inter-American human rights system' 6 Journal of Human Rights and the Environment 177

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Human rights in the transition to a “green economy” – critical human rights-based approaches to climate change in Norway' 32 Nordic Journal of Human Rights 258

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Menneskerettigheter i overgangen til bærekraftige samfunn: kritiske tilnærminger til “rettferdig omstilling”' 37 Retfærd (Nordic Journal of Law and Justice) 77

Bokanmeldelser

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Climate Change and Indigenous Peoples: the Search for Legal Remedies' 32 Nordic Journal of Human Rights 403

Masteroppgave

Fisher, Aled Dilwyn (2013), Human rights in the transition to a 'green economy' – Norway and a 'just transition' to a low-carbon society (Masteroppgaven, Universitetet i Oslo)

Bokkapitler

Fisher, Aled Dilwyn og Beate Sjåfjell (2015), 'Hvor langt rekker lovens lange arm? Juss og politikk i klimakampen' i Andreas Ytterstad (red.), Broen til framtiden (Gyldendal)

Rapporter

Volder Rutle, Elin; Aled Dilwyn Fisher; Lene Liebe Delsett; og Åshild Lappegård Lahn (2015), Oljefri - Rødts plan for oppbygging av framtidsrettede arbeidsplasser parallelt med nedtrapping av olje- og gassindustrien (Rødt)

Fisher, Aled Dilwyn (2014), A human rights-based approach to the environment and climate change (Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights, GI-ESCR)

Fisher, Aled Dilwyn; Gunnell Sandanger; og Pia A. Gaarder (2013), Et klimavennlig oljefond: Slik kan Statens pensjonsfond utland bidra til en klimaløsning (Framtiden i våre hender, Rapport 4/2013)

Innlegg i aviser/magasin

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Bærekraftig utvikling i India?' (Sulten på rettferdighet, FIAN Norge)

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'En rødgrønn allianse' (Klassekampen)

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Grønn vingling' (Klassekampen)

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Great power, great irresponsibility? Business and human rights on a dying planet' (Menneskerettighetsuka 2015 magasin, Amnesty Jus Oslo)

Fjeldaas, Erling; Andreas Haakonsen; Beate Sjåfjell; Peter M. Haugan; og Aled Dilwyn Fisher (2014), 'UiO-ledelsens troverdighet er svekket' (Morgenbladet)

Blogginnlegg

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Hvor langt rekker lovens lange arm? Juss og politikk i klimakampen' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Corbynmania – et radikalt skifte på De konservatives øyer?' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Representerer Alistair Campbell LOs og Agendas visjon for Norge?' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Menneskerettighetene og globale klimaforpliktelser' (MRbloggen)

Fisher, Aled Dilwyn (2015), 'Fra nei til ja - broen til framtiden bygges i dag' (Concerned Students Norway)

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Et LO-forbund er blitt Norges grønneste fagorganisasjon' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Gratulerer med dagen? De blåblås første år' (MRbloggen)

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Ett steg frem og ett tilbake i klimakampen' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Grunnlovsjubileet er ingen folkefest' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'En nasjonal MR-institusjon vi fortjener' (MRbloggen)

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Skål for velferdsstaten og menneskerettighetene' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2014), 'Jeg ser engasjementet i ansiktene deres' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2013), 'Intervju med Manfred Nowak' (MRbloggen)

Fisher, Aled Dilwyn (2013), 'Er klimaforhandlingene verdt innsatsen?' (MRbloggen)

Fisher, Aled Dilwyn (2013), 'Hva er vitsen med klimaforhandlingene?' (Radikal Portal)

Fisher, Aled Dilwyn (2013), 'Ja takk til en menneskerettslig klimapolitikk fra de mørkeblå' (Radikal Portal)

Igesund, Solveig og Aled Dilwyn Fisher (2013), '«Verstingland» inn i MR-rådet' (MRbloggen)

Fisher, Aled Dilwyn og Solveig Igesund (2013), 'Hummer og kanari i de borgerliges regjeringsplattform' (MRbloggen)

Fisher, Aled Dilwyn (2013), 'Hva har miljøet med menneskerettigheter å gjøre?' (MRbloggen)

 • Bostad, Inga & Fisher, Aled Dilwyn (2016). Curriculum and social change in education for a sustainable future? Ecophilosophy, critical inquiry and moral dilemmas, In Zehlia Babaci-Wilhite (ed.),  Human rights in language and STEM education: science, technology, engineering and mathematics.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-404-6.  Chapter 5.  s 71 - 90
 • Fisher, Aled Dilwyn (2015). Legal Pluralism and Human Rights in the Idea of Climate Justice. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  2(3), s 200- 224 . doi: 10.5617/oslaw2766 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fisher, Aled Dilwyn & Lundberg, Anna Maria C. (2015). Human rights' legitimacy in the face of the global ecological crisis – indigenous peoples, ecological rights claims and the Inter-American human rights system. Journal of Human Rights and the Environment.  ISSN 1759-7188.  6(2), s 177- 203 . doi: 10.4337/jhre.2015.02.03 Vis sammendrag
 • Fisher, Aled Dilwyn (2014). Human rights in the transition to a “green economy” – critical human rights-based approaches to climate change in Norway. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  32(3), s 258- 279 . doi: 10.1080/18918131.2014.937211 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fisher, Aled Dilwyn (2014). Menneskerettigheter i overgangen til bærekraftige samfunn: kritiske tilnærminger til «rettferdig omstilling». Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  37(1/144), s 75- 95 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Langford, Malcolm; Fisher, Aled Dilwyn; Johan, Karlsson Schaffer & Frida, Pareus (2017). The View from Elsewhere: Scandinavian Penal Practices and International Critique, In Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (ed.),  Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  25.  s 451 - 479
 • Fisher, Aled Dilwyn (2015). En rødgrønn allianse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  47(215), s 24
 • Fisher, Aled Dilwyn (2015). Grønn vingling. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  47(212), s 2
 • Fisher, Aled Dilwyn & Sjåfjell, Beate (2015). Hvor langt rekker lovens lange arm? Juss og politikk i klimakampen, I: Andreas Ytterstad (red.),  Broen til framtiden.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48777-2.  7.
 • Fisher, Aled Dilwyn (2014). Climate Change and Indigenous Peoples: The Search for Legal Remedies. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  32(4), s 403- 405 . doi: 10.1080/18918131.2015.957472
 • Sjåfjell, Beate; Haugan, Peter M. & Fisher, Aled Dilwyn (2014). UiO-ledelsens troverdighet er svekket. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. mars 2015 08:01 - Sist endret 30. mai 2018 17:43