Anniken Sørlie

Bilde av Anniken Sørlie
English version of this page
Telefon +47 22850064
Rom 317
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for offentlig rett Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Emneord: Menneskerettigheter, LHBTI-rettigheter, Likestillings- og diskrimineringsrett

Publikasjoner

 • Sandvik, Kristin Bergtora; Ikdahl, Ingunn; Lohne, Kjersti; Vestad, Maja; Sørlie, Anniken & Moe-Pryce, Marit (2022). Law after July 22, 2011: Survivors, Memory and Reconstruction. PRIO Paper. Fulltekst i vitenarkiv
 • Alaattinoglu, Daniela; Strøm Arnesen, Lars Andre & Sørlie, Anniken (2021). Retten til kjønnsidentitet og juridisk registrering av kjønn: utviklingslinjer fra menneskerettsdomstolens praksis og norsk rett. I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 63–93.
 • Sørlie, Anniken (2021). Lov om endring av juridisk kjønn, bioteknologiloven og barnelova - reproduksjon og foreldreskap i kontinuitet og endring. I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 121–145.
 • Sørlie, Anniken (2020). The Insufficiency of Gender Recognition Acts: The Example of Schooldays in Norway. I Brems, Eva; Cannoot, Pieter & Moonen, Toon (Red.), Protecting Trans Rights in the Age of Gender Self-Determination. Intersentia. ISSN 978-1-83970-019-4. s. 73–93.
 • Sørlie, Anniken (2020). Transgender Children's Right to Non-discrimination in Schools: The Case of Changing-room Facilities. The International Journal of Children's Rights. ISSN 0927-5568. 28(2), s. 221–242. doi: 10.1163/15718182-02802001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørlie, Anniken (2018). The right to trans-specific healthcare in Norway: understanding the health needs of transgender people. Medical Law Review. ISSN 0967-0742. 27(2), s. 295–317. doi: 10.1093/medlaw/fwy029. Fulltekst i vitenarkiv
 • Davy, Zowie; Sørlie, Anniken & Suess Schwend, Amets (2018). Democratising diagnoses? The role of the depathologisation perspective in constructing corporeal trans citizenship. Critical Social Policy. ISSN 0261-0183. 38(1), s. 13–34. doi: 10.1177/0261018317731716. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørlie, Anniken (2017). Governing (trans)parenthood: The tenacious hold of biological connection and heterosexuality. I Otto, Dianne (Red.), Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks. Routledge. ISSN 978-1-138-28991-8. s. 171–190. doi: 10.4324/9781315266787-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørlie, Anniken (2017). Legal Gender Meets Reality: A Socio-Legal Children's Perspective. I Hellum, Anne (Red.), Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity. Routledge. ISSN 978-1138698505. s. 77–103. doi: 10.1080/18918131.2016.1123831.
 • Sørlie, Anniken (2016). Rettighetssubjekter i endring: Den fødende mannen. I Ikdahl, Ingunn & Strand, Vibeke Blaker (Red.), Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier. Gyldendal Juridisk. ISSN 978-82-05-48452-8. s. 227–248.
 • Sørlie, Anniken (2015). Legal gender meets reality: a socio-legal children's perspective. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 33(4), s. 353–379. doi: 10.1080/18918131.2016.1123831. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sørlie, Anniken (2014). Tvungen identitet - en vurdering av norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av juridisk kjønn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. ISSN 1503-2965. 12(4), s. 272–295. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2021). Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205518698. 504 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørlie, Anniken & Jessen, Reidar Schei (2022). Frihet, likhet og mangfold: kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst - bokpresentasjon i regi av Skeiv forskningsgruppe ved Senter for kjønnsstudier/Universitetet i Stavanger. .
 • Sørlie, Anniken & Hellum, Anne (2021). Frihet, likhet og mangfold: Fra ideal til realitet. I Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (Red.), Frihet, likhet og mangfold: Kjønnsidentitet og seksuell orientering i rettslig, medisinsk og samfunnsvitenskapelig kontekst. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205518698. s. 17–40.
 • Sørlie, Anniken (2021). Retten til kjønnsidentitet og helsehjelp: kjønnsinkongruens i et juridisk perspektiv.
 • Sørlie, Anniken (2021). Legal scholar or activist? Finding the balance when queering law.
 • Sørlie, Anniken & Alaattinoglu, Daniela (2019). Sverige gir steriliserte transpersoner erstatning. Det bør Norge også gjøre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 20–21.
 • Sørlie, Anniken (2018). Spenningsfeltet mellom lov om endring av juridisk kjønn og annet lovverk.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transspesifikke helserettigheter i norsk og internasjonal rett: et anerkjennelsesperspektiv.
 • Sørlie, Anniken (2018). Governing (Trans) parenthood – The Tenacious Hold of Biological Connection and Heterosexuality.
 • Sørlie, Anniken (2018). Transgender children and binary structures in schools.
 • Sørlie, Anniken & Schmölzer, Stephanie (2018). Transpersoner sliter med å få den helsehjelpen de trenger og har rett på. [Internett]. Forskning.no.
 • Hellum, Anne; Sørlie, Anniken & Gustavsson, Andrea (2017). Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sørlie, Anniken & Lindstad, Siri (2017). Barn har rett til egen kjønnsidentitet. [Internett]. Kilden kjønnsforskning.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Fagblad]. Forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Internett]. forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016). Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Internett]. forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Kristine Marie, Skaar (2015). Transpersoner blir diskriminert - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. [Tidsskrift]. Forskningsmagasinet Apollon.
 • Sørlie, Anniken & Jessen, Reidar Schei (2013). Tro, håp og tankelesing. argument. ISSN 1504-6087.
 • Sørlie, Anniken (2013). Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet: kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares? Universitetet i Oslo. ISSN 1891-5183.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2021 14:14 - Sist endret 9. aug. 2021 14:18

Prosjekter