Dag Michalsen

Professor
Bilde av Dag Michalsen
English version of this page
Telefon +47 22859434
Mobiltelefon +47 97043532
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Dag Michalsen født 1957.

Cand jur 1983, førsteamanuensis 1990-1997, dr. juris 1997.

Professor i rettshistorie fra 1997. Professor II i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Tromsø fra 1997.

Prosjektleder, Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900, UiO: Norden.

Dekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo 2016-2019.

Se Curriculum Vitae [pdf].

Forskningsfelt

Forskningsfelt er rettshistorie med vekt på europeisk rettsvitenskapshistorie og forfatningshistorie.

Publikasjoner

Se full publikasjonsliste for 2019-1983

Annet

Emneord: Rettshistorie
Publisert 14. mars 2008 09:38 - Sist endret 22. mars 2021 12:17