Daniel Behn

Førsteamanuensis II
Bilde av Daniel Behn
Mobiltelefon +47 93648067
Brukernavn
Postadresse Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Daniel Behn, LLM, JD, Ph.D er førsteamanuensis 2 ved PluriCourts – Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet, tilknyttet forskningsprosjektet LEGINVEST. Han har tidligere jobbet som jurist i internasjonale voldgiftssaker og vært juridisk rådgiver for Verdensbanken. Han er redaktør for kommentarer om rettspraksis i Journal of World Investment and Trade.

Hans forskningsinteresser omfatter teoretiske og metodiske problemstillinger i folkeretten, med et spesielt fokus på internasjonal tvisteløsning. Hans arbeid sentrerer seg i første rekke på empiriske rettslige studier av internasjonal rettsmekling. For tiden forsker han på legitimiteten til, og legitimeringen av, investeringsvoldgift. Han er spesielt interessert i den politikkorienterte eller konfigurative rettslæren til New Haven-skolen; og i en videre forstand, i bruken av empirisk og sosialvitenskapelig metode for å vurdere normative spørsmål (som rettferdighet, rimelighet og legitimitet) i folkeretten og internasjonal rettspraksis.

I sin doktorgradsavhandling (fullført ved Universitetet i Dundee i 2013), A Theory of Configurative Fairness for Evolving International Legal Orders: Linking the Scientific Study of Value Subjectivity to Jurisprudential Thought, utvikler Behn en grunnlagsteori for å forstå og måle hvordan subjektive verdisyn påvirker utviklingen av rettssystemer over tid.

Behn innehar også en JD fra Tulane University School of Law, der han var sjefsredaktør for Tulane Journal for International and Comparative Law. Han har en LLM med utmerkelse fra Universitetet i Dundees Centre for Energy, Petroleum, and Mineral Law and Policy (CEPMLP), der han var Ibrahim Shihata Fellow i folkerett. Han er innviet medlem i Yale Society for the Policy Sciences og har holdt foredrag ved Yale Law School, Universitetet i Cambridge, McGill University, Brown University,  Universitetet i Wien, Universitetet i Oslo, Universitetet i Edinburgh, og Verdensbanken.

Daniels CV er tilgjengelig her

Lenken til hans SSRN-side finnes her

Lenken til investeringspillaret på PluriCourts sine ulike prosjekter finnes her

Emneord: Public International Law, International Arbitration, International Dispute Settlement, International Economic Law, International Courts and Tribunals

Utvalgte publikasjoner

Edited Volumes

Adjudicating International Trade and Investment Disputes: Between Interaction and Isolation (with Malcolm Langford and Szilárd Gáspár-Szilágyi) (forthcoming 2018)

Empirical Perspectives on the Legitimacy of Investment Treaty Arbitration (with Ole Kristian Fauchald and Malcolm Langford) (forthcoming 2017)

Journal Special Issues

The Present and Future Role of Investment Treaty Arbitration in Adjudicating Environmental Disputes (with Ole Kristian Fauchald) (2017) 18(1) Journal of World Investment and Trade – Special Issue

Peer-Reviewed Journal Articles

Managing Backlash: The Evolving Investment Treaty Arbitrator? (with Malcolm Langford) European Journal of International Law (forthcoming 2017)

The Revolving Door in International Investment Arbitration (with Malcolm Langford and Runar Lie) Journal of International Economic Law (forthcoming 2017)

Poor States or Poor Governance? Explaining Outcomes in Investment Treaty Arbitration (with Malcolm Langford and Tarald Berge) Northwestern Journal of International Law and Business (forthcoming 2017)

Glass Ceilings and Arbitral Dealings: Gender and Investment Arbitration (with Taylor St. John, Malcolm Langford and Runar Lie) Journal of European Legal Studies (forthcoming 2017)

Trumping the Environment: Empirical Perspectives on the Legitimacy of Investment Treaty Arbitration (with Malcolm Langford) (2017) 18(1) Journal of World Investment and Trade

Promoting Renewable Energy in the EU: Shifting Trends in Member State Policy Space (with Ole Kristian Fauchald and Laura Létourneau-Tremblay) (2017) 28(2) European Business Law Review 217

Judging the Misapplication of a State’s Own Environmental Regulations (with Laura Létourneau-Tremblay) (2016) 17(5) Journal of World Investment and Trade 823

Legitimacy, Evolution and Growth in Investment Treaty Arbitration: Empirically Evaluating the State-of-the-Art (2015) 46(2) Georgetown Journal of International Law 363

Governments under Cross-Fire? Renewable Energy and International Economic Tribunals (with Ole Kristian Fauchald) (2015) 12(2) Manchester Journal of International Economic Law 117

The Relevance of the UNIDRIOT Principles in Investment Arbitration (with Giuditta Cordero-Moss) (2014) 19(4) Uniform Law Review 570

Book Chapters

Arbitration and its Contribution to the Development of the Law (with Giuditta Cordero-Moss) in Andrea Bjorklund, Franco Ferrari and Stefan Kröll (eds.), Cambridge Compendium of International Commercial and Investment Arbitration (CUP, forthcoming 2018)     

The Performance of Investment Arbitration in Theresa Squatrito and Oran Young (eds.), The Performance of International Courts and Tribunals (CUP, forthcoming 2017)

Backlash and State Strategies in International Investment Law (with Ole Kristian Fauchald and Malcolm Langford) in Thomas Gammeltoft-Hansen and Tanja Aalberts (eds.), The Changing Practices of International Law: Sovereignty, Law and Politics in a Globalising World (CUP, forthcoming 2017)

Linking Climate Change Mitigation and Poverty Reduction: Reforming the CDM in Yves Le Bouthillier et al (eds.), Poverty Alleviation and Environmental Protection (Edward Elgar, 2012)

Tensions between the Liberalist and Statist Approaches to Energy Trade Governance (with Vitaliy Pogoretskyy) in Andreas Goldthau and Caroline Kuzemko (eds.), Dynamics of Energy Governance in Europe and Russia (Palgrave, 2011)

Allocating Allowances under the EU Emissions Trading Scheme: Assessing its Interaction with EU State Aid Rules in Bram Delvaux et al (eds.), EU Energy Law and Policy Issues (Intersentia, 2010)

Publisert 10. sep. 2013 11:47 - Sist endret 24. nov. 2021 13:52