Erik Boe

Professor emeritus
Bilde av Erik Boe
English version of this page
Telefon +47 22859442
Brukernavn
Besøksadresse Domus Bibliotheca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Erik Magnus Boe er født i 1943. Han ble cand.jur ved Universitetet i Oslo i 1970 og dr juris i 1980. Arbeidet med doktoravhandlingen, ”Distriktenes utbyggingsfond - En kritisk rettslig/rettssosiologisk studie av DUF’s generelle forvaltningsrettslige stilling” (Oslo 1979), ble startet mens Boe var ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap, i 1972-1976. I 1986 ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, med særlig plikt til å undervise i offentlig rett.

Boe har blant annet vært visebestyrer ved Institutt for offentlig rett i 1992-2000, og har vært leder av Eksamens- og undervisningsutvalget ved fakultetet i 1995-1999. Han representerte fakultetet ved oppbygningen og gjennomføringen av rettsvitenskapelig variantdel til examen facultatum 1996-2004. Boe har hatt forskningsopphold ved New South Wales University, Sydney, Columbia University, New York, Stanford University, California, Eurpauniversitetet, Firenze, og Det retsvidenskabelige fakultet, København.

Forskningsfelt

Først og fremst alminnelig forvaltningsrett og rettskildelære, men også statsforfatningsrett og personvern, samt fellestrekk og forbindelse mellom ulike offentligrettslige fag (nærmere i ”Publikasjoner 1966-1999” og ”Registrert forskning”).


CV og Registrert forskning 1966-1999

Emneord: Forvaltningsrett
Publisert 14. mars 2008 08:43 - Sist endret 25. nov. 2019 08:23