Gunnhild Storbekkrønning Solli

Bilde av Gunnhild Storbekkrønning Solli
English version of this page
Telefon +47-22850235
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Solli skriver PhD-avhandling med arbeidstittel “Rettigheter til og forvaltning av grunnvann”. 

Bakgrunn

Gunnhild Storbekkrønning Solli er cand.jur. 2002 (UiO) og LL.M. 2003 (University of Durham). Hun har jobbet som førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, som advokat i privat advokatfirma, som dommerfullmektig og som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo. 

Solli har vært ansatt som stipendiat siden høsten 2015. 

Undervisning

Solli har undervist i forvaltningsrett og rettskildelære. 

 

Emneord: Tingsrett, Forvaltningsrett, Naturressurser

Publikasjoner

Andersen, Gunnhild Storbekkrønning: Oljevernberedskap for skip(2002): Hvilken plikt har private skipsfartsaktører til å forebygge og hindre akutt oljeforurensning fra egen virksomhet? Marius 288 (trykt utg.) 0332-7868 288 998120342284702201 

Andersen, Gunnhild Storbekkrønning: Marine oil spills: The responsibilities of the shipping industry regarding preparedness and response, Scandinavian Institute of Maritime Law yearbook 2003, published in MarIus 309

Solli, Gunnhild Storbekkrønning: Likestilling til vanns og annen videreutvikling av en underutviklet grunnvannsrett, Lov og Rett 2017 s. 254-256

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. sep. 2015 12:12 - Sist endret 5. jan. 2018 14:03