Johan Vorland Wibye

Universitetslektor - Studieseksjonen
Bilde av Johan Vorland Wibye
English version of this page
Telefon +47 22859464
Mobiltelefon 93642818
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 6.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

 

Bakgrunn

MA rettsvitenskap, UiO, 2010.

Magister Juris, University of Oxford, 2012.

BA filosofi- og idéhistorie, UiO, 2015.

MSt, Practical Ethics, University of Oxford, 2020.

Ph.D. rettsfilosofi, UiO, 2020.

 

Undervisning

Veileder på master-nivå og underviser i rettsfilosofi, forvaltningsrett og EØS-rett, ex.fac. og problembasert læring.

JUR9010 – Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode

JUS4123 – Rettsfilosofi

JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett

JFEXFAC04 – Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant

JUS2111 – PBL (Problembasert læring)

 

Emneord: Forvaltningsrett, Allmenn rettsteori, Europarett, Rettsfilosofi, Metodelære, Menneskerettigheter, Statsforfatningsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2015 08:35 - Sist endret 19. mai 2022 15:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper