Johan Vorland Wibye

Bilde av Johan Vorland Wibye
English version of this page
Telefon +47 22859464
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

 

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap, UiO, 2010.

Magister Juris, University of Oxford, 2012.

Bachelor i filosofi- og idéhistorie, UiO 2015.

Ph.D. i rettsfilosofi, UiO 2020.

Johan Vorland Wibye jobbet som advokatfullmektig i Haavind i 2010-2011, og var førstekonsulent/rådgiver hos Sivilombudsmannen fra 2012 til 2015. Han mottok sin Ph.D. i mai 2020 for avhandlingen "Rettighetsanalyse" om anvendt rettighetsteori.

Forskningsområde

Wibyes hovedforskningsområde er anvendt rettighetsteori, med biprosjekter innen forvaltningsrett, velferdsrett, statsforfatningsrett og anvendt etikk. Som postdoktor ved PluriCourts, vil han ta i bruk analytiske verktøy for kategorisering av rettigheter for å evaluere påstander teorier om deres normative hierarki og graderte legitimitetsskalaer. Han vil også undersøke de analytiske premissene for mottak av internasjonal rettspraksis og dens legitimitet. Målet er å forstå, og potensielt justere, opplevelsen av uforutsigbarhet som er knyttet til forståelsen av slik praksis som en dynamisk utvikling av kompetanser og immuniteter fremfor som en fortolkning av krav og friheter.

Undervisning

Ved siden av veiledningsoppdrag, underviser han i rettsfilosofi, forvaltningsrett og EØS-rett, ex.fac. og problembasert læring.

JUS4123 – Rettsfilosofi

JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett

JFEXFAC04 – Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant

JUS2111 – PBL (Problembasert læring)

 

Emneord: Forvaltningsrett, Statsforfatningsrett, Europarett, Rettsfilosofi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2015 08:35 - Sist endret 16. sep. 2020 14:08

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter