Johan Vorland Wibye

Bilde av Johan Vorland Wibye
English version of this page
Telefon +47 22859464
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Master i rettsvitenskap, UiO, 2010.

Magister Juris, University of Oxford, 2012.

Bachelor i filosofi- og idéhistorie, UiO 2015.

Johan Vorland Wibye jobbet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind i 2010-2011, og var førstekonsulent/rådgiver hos Sivilombudsmannen fra 2012 til 2015. Han tiltrådte stillingen som stipendiat høsten 2015. Den videre utdanningen etter avlagt master i rettsvitenskap omhandlet rettsfilosofiske emner. Wibye har også bakgrunn i europarettslige emner fra University of Edinburgh (2009) og fra University of Oxford.

Forskningsområde

Wibyes avhandling er innen rettighetsteori. Målet er å kartlegge ulike måter å skille mellom rettigheter basert på deres form og struktur, fremfor ved hjelp av normative hierarkier, rettighetens kilde, dens funksjon, dens bærere eller hvilken handling den regulerer. To hovedkandidater for mulige skiller er den Hohfeldianske rettighetsanalysen og det mulige skillet mellom positive og negative rettigheter. Kandidater til skiller vil evalueres etter deres evne til å belyse og klargjøre egenskapene til både nasjonale og internasjonale rettigheter.

Undervisning

Offentligrettslige fag, med hovedtyngden på forvaltningsrett.

Emneord: Forvaltningsrett, Europarett, Rettsfilosofi, Statsforfatningsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Ikdahl, Ingunn; Franklin, Christian; Hennig, Martin & Wibye, Johan Vorland (2019). Ikke stykkevis og delt - Rapport om Arbeids- og velferdsetatens EØS-rettslige forpliktelser. Vis sammendrag
  • Wibye, Johan Vorland (2019). Prostitusjonsinntekter, samvittighetsforbehold og plassering av rettigheter. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(04), s 255- 260 . doi: https://doi.org/10.18261

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2015 08:35 - Sist endret 24. apr. 2017 14:46

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter