Johan Vorland Wibye

Bilde av Johan Vorland Wibye
English version of this page
Telefon +47 22859464
Mobiltelefon 93642818
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

 

Bakgrunn

MA rettsvitenskap, UiO, 2010.

Magister Juris, University of Oxford, 2012.

BA filosofi- og idéhistorie, UiO, 2015.

MSt, Practical Ethics, University of Oxford, 2020.

Ph.D. rettsfilosofi, UiO, 2020.

Johan Vorland Wibye jobbet som advokatfullmektig i Haavind i 2010-2011, og var førstekonsulent/rådgiver hos Sivilombudsmannen fra 2012 til 2015. Han mottok sin Ph.D. i mai 2020 for avhandlingen "Rettighetsanalyse" om anvendt rettighetsteori.

Forskning

Wibye arbeider med anvendt rettighetsteori, med biprosjekter innen forvaltningsrett, velferdsrett, statsforfatningsrett og anvendt etikk. Hos PluriCourts er formålet å evaluere de analytiske premissene for påstander om rettigheters innbyrdes prioritet, og om rettighetsutvikleres og -anvenderes legitimitet. Hovedproblemstillingene er knyttet til Hohfeldianske forståelser av legitimitetsbegrepet, forholdet mellom positive og negative rettigheter, og Kelsens analyse av rettighetskonflikt.

 

Undervisning

Veileder på master-nivå og underviser i rettsfilosofi, forvaltningsrett og EØS-rett, ex.fac. og problembasert læring.

JUR9010 – Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode

JUS4123 – Rettsfilosofi

JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett

JFEXFAC04 – Examen facultatum, rettsvitenskapelig variant

JUS2111 – PBL (Problembasert læring)

 

Emneord: Forvaltningsrett, Allmenn rettsteori, Europarett, Rettsfilosofi, Metodelære, Menneskerettigheter, Statsforfatningsrett

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2015 08:35 - Sist endret 29. mars 2022 12:25

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter