Jørgen Sørgard Skjold

Bilde av Jørgen Sørgard Skjold
English version of this page
Telefon +47-22859482
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2015)

Mastergrad (Msc) Theory and History of International Relations, London School of Economics and Political Science (2013)

Bachelorgrad i historie, Universitetet i Bergen (2011) 

 

Mastergradsstipendiat, Institutt for Forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole (2015)

 

Faglige interesser

Folkerett
 

Verv

Nestleder, Forskergruppen for Folkerett og Internasjonal Styring 
 

Undervisning

Folkerett - Forelesning og kurs

Internasjonale studier

Rettshistorie

 

Forskningsfelt

Skjold arbeider med doktorgradsavhandling i folkerett om mottiltak (eng.: "countermeasures"). Med mottiltak menes i folkerettslig sammenheng handlinger som normalt er folkerettsstridig, men som stater rettmessig kan foreta som svar på et rettsbrudd fra en annen stat. Dette kan f.eks. omfatte økonomiske sanksjoner fra en stat mot en annen stat, som involverer tiltak som normalt strider med den utøvende statens folkerettslige forpliktelser. Det kan også omfatte andre håndhevelseshandlinger som f.eks. arrest eller annen fysisk tvang. Slike sanksjoner krever særskilt hjemmel, ettersom de innebærer tiltak som strider med statens rettslige forpliktelser. Mottiltak er en generell selvtektshjemmel i internasjonal rett og vil normalt være den eneste tilgjengelige hjemmelen for sanksjonstiltak, med mindre det kan vises til en autorisasjon fra FNs Sikkerhetsråd eller tiltakene skjer i selvforsvar mot et væpnet angrep.

Prosjektet har til hensikt å klargjøre omstendighetene og grensene for slike sanksjonshandlinger og, på den bakgrunnen, belyse hvilken funksjon mottiltak har, og har hatt, som rettsmiddel i internasjonal rett.

 

Hovedveileder er Professor Ivar Alvik, Nordisk Institutt for Sjørett, Det Juridiske Fakultet, UiO

Biveileder er Professor Christian J. Tams, University of Glasgow, School of Law

Emneord: Folkerett, Internasjonal rett, Sanksjoner, Maktbruk, Statsansvar

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. jan. 2016 13:21 - Sist endret 7. feb. 2019 16:29