Jørgen Sørgard Skjold

Førsteamanuensis II
Bilde av Jørgen Sørgard Skjold
English version of this page
Brukernavn
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

 

Jørgen Skjold har en bistilling som Førsteamanensis II ved Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Til daglig arbeider han i Rettsavdelingen i Utenriksdepartementet. Hans oppgaver ved UiO er blant annet knyttet til fakultetets Senter for fremragende utdanning, CELL.

Skjold ble doktor (ph.d) i rettsvitenskap (2021) ved Det juridiske fakultet (Institutt for offentlig rett), Universitetet i Oslo, med avhandlingen 'Countermeasures in International Law: Function, Limits and Systemic Relevance' under veiledning av Professor Ivar Alvik (Oslo) og Professor Christian J. Tams (Glasgow). Avhandlingen tar for seg staters adgang til håndhevelse av internasjonale forpliktelser ved mottiltak i henhold til folkerettens regler om statsansvar.

Han har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2015). Mastergrad (M.Sc) i internasjonale relasjoner fra London School of Economics and Political Science (2013). Bachelorgrad i historie fra Universitetet i Bergen (2011). Var mastergradsstipendiat ved Institutt for Forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole (2015).

Skjold arbeider hovedsaklig med generell folkerett, herunder med spørsmål som statsansvar, jurisdiksjon og traktattolkning, samt med spørsmål knyttet til anvendelse av folkerettslige kilder i en norsk rettslig kontekst. Han underviser og foredrar regelmessig for både studenter og praktikere.

Emneord: Folkerett, Internasjonal rett, Statsansvar.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Skjold, Jørgen Sørgard (2021). Countermeasures in International Law: Function, Limits and Systemic Relevance. Faculty of Law, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. feb. 2022 09:49 - Sist endret 26. mai 2022 17:42