Jørgen Sørgard Skjold

Bilde av Jørgen Sørgard Skjold
English version of this page
Telefon +47 22859482
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica 7. etasje PluriCourts
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for offentlig rett

 

Jørgen Skjold er postdoktor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (PluriCourts) hvor han er medleder (med Professor Geir Ulfstein) for en forskningssatsning på forholdet mellom norsk rett og folkerett. Skjold ble doktor (ph.d) i rettsvitenskap (2021) ved Det juridiske fakultet (Institutt for offentlig rett), Universitetet i Oslo, med avhandlingen 'Countermeasures in International Law: Function, Limits and Systemic Relevance' under veiledning av Professor Ivar Alvik (Oslo) og Professor Christian J. Tams (Glasgow). Avhandlingen tar for seg staters adgang til håndhevelse av internasjonale forpliktelser ved mottiltak i henhold til folkerettens regler om statsansvar.

Han har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2015). Mastergrad (M.Sc) i internasjonale relasjoner fra London School of Economics and Political Science (2013). Bachelorgrad i historie fra Universitetet i Bergen (2011). Var mastergradsstipendiat ved Institutt for Forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole (2015).

Arbeider hovedsaklig med generell folkerett, herunder med spørsmål som statsansvar, jurisdiksjon og traktattolkning, samt med spørsmål knyttet til anvendelse av folkerettslige kilder i en norsk rettslig kontekst. Han underviser og foredrar regelmessig for både studenter og praktikere.

Emneord: Folkerett, Internasjonal rett, Statsansvar.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Skjold, Jørgen Sørgard (2021). Countermeasures in International Law: Function, Limits and Systemic Relevance. Faculty of Law, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. jan. 2016 13:21 - Sist endret 24. nov. 2021 14:11