Kjersti Lohne

Bilde av Kjersti Lohne
English version of this page
Telefon +47-22850121
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for offentlig rett

Kjersti Lohne (f. 1984) har Ph.D. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015. Avhandlingen Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice er en analyse av fremveksten av og dynamikken rundt Den internasjonale strafferettsdomstolen ICC, og kombinerer perspektiver fra kriminologi, rettssosiologi, internasjonal rett og politisk sosiologi. Empirien bygger på multilokalt feltarbeid, blant annet i Haag og Uganda, av menneskerettighetsorganisasjoners rolle innenfor det internasjonale strafferettsfeltet. Analytisk setter avhandlingen særlig fokus på meningsinnholdet i straff og rettferdighet som transnasjonale snarere enn nasjonale fenomen. Lohnes veiledere var Katja Franko og Kristin Bergtora Sandvik, og hun arbeider for tiden med å skrive avhandlingen om til bok etter å ha fått kontrakt med Oxford University Press i bokserien Clarendon Studies in Criminology.

Lohne har tidligere jobbet på Politihøgskolen, PluriCourts og Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun har vært gjesteforsker ved Center for International Criminal Justice ved VU University Amsterdam, Centre for Criminology ved Universitetet i Oxford og iCourts ved Københavns Universitet.

Lohne er medlem av Akademiet for yngre forskere

Faglige interesser

Lohnes tematiske hovedinteresse er rettsliggjøringens og særlig straffens rolle i å skape global sosial orden. Dette kommer til uttrykk i flere av Lohnes pågående forskningsprosjekter om:

Lohne har også publisert i internasjonale forskningstidskrifter på ulike temaer som personvern og datalagring, kriminalitet og kjønn, og droner i krigføring og humanitære operasjoner.

Undervisning

Lohne underviser og veileder på samtlige emner ved IKRS, og er emneansvarlig for:

I 2018 underviser Lohne også i:

Lohne har også undervist og sensurert ved Politihøgskolen, Universitetet i Tromsø, Copenhagen Business School, og Vrije Universiteit i Amsterdam..

Akademiske nettverk og tilknytninger

Priser og stipend

 • Lohne mottok i 2017 Hans Majestet Kongens gullmedalje for hennes doktoravhandling.
 • Lohne og Sandvik nominert til Årets tidsskriftsartikkel 2017 av Oslo Law Review.
 • Lohne tildelt Royichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund i 2013 og 2014.
 • I tillegg har Lohne blitt tildelt mindre stipender fra blant annet Den norske banks fond for det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Borgermester Edvard Christies legat, Ingmund Kirkeruds legat, Pastor Harald Kallevigs legal, Assessor L. W. Knagenhjelm og fru Knagenhjelms født Rolls legat, Det juridiske fakultets reisefond av 1973 og Nordisk samarbeidsråd for kriminologi.

 

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, krig og konflikt, Rettsliggjøring, Straff, krigsforbrytelser, Kjønn, Overvåkning og personvern

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Jarland, Julie; Binningsbø, Helga Malmin; Lohne, Kjersti & Skardhamar, Torbjørn (2019). Courts of Conflict: The Impact of International Criminal Justice in Armed Conflict.
 • Lohne, Kjersti (2019). ESC Young Criminologist Award Acceptance Speech.
 • Lohne, Kjersti (2019). Feltarbeidsrefleksjoner fra Guantanamo: - om hverdagsliv, tortur og tvilsomme rettsoppgjør i det varige unntaksstedet.
 • Lohne, Kjersti (2019). Global civil society in the fight against impunity for international crimes.
 • Lohne, Kjersti (2019). Hvilket ansvar har de store institusjonene i å ivareta forskningsintegritet og opplæring i forskningsetikk?.
 • Lohne, Kjersti (2019). The Skewed Nature of Global Justice-Making.
 • Lohne, Kjersti (2018). Advocates of Humanity Research Seminar.
 • Lohne, Kjersti (2018). Book seminar and brief presentation of research profile for iCourts.
 • Lohne, Kjersti (2018). Chair & discussant: Studying War Crimes: Descriptive Truths and/or Sensationalism.
 • Lohne, Kjersti (2018). Exporting Nordicity through Penal Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti (2018). International Criminal Justice and the Religion of Humanity.
 • Lohne, Kjersti (2018). Introduction to workshop on Nordic justice-making elsewhere.
 • Lohne, Kjersti (2018). Roundtable: Post-truth and the Academy: (Social) Science, Truth, and the Social Construction of Everything?.
 • Lohne, Kjersti (2018). Sikkerhet og trusler: utredning om rettsvitenskapelig forskningsbehov.
 • Lohne, Kjersti (2018). The Cosmopolitan Penal Imaginary: Penal Welfarism Gone Global?.
 • Lohne, Kjersti (2018). The cosmopolitan penal imagination: international criminal justice meets sociology of punishment.
 • Lohne, Kjersti (2018). What is international criminal justice, and who decides?.
 • Lohne, Kjersti & Fasmer, Maria (2018). Internasjonal strafferett fra Haag til Kripos.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2018). The Moral Turn in Global Governance: - a Case Study of Rights-Based Approaches of Norwegian Humanitarianism.
 • Frøberg, Thomas & Lohne, Kjersti (2017). Effektivitet og kvalitet i straffesakskjeden: Utredning av behovet for forskning på det norske rettssystemet.
 • Lohne, Kjersti (2017, 11. september). 16 år har gått siden 11. september-angrepene. «Mesterhjernen» er ennå ikke dømt.  Dagbladet.
 • Lohne, Kjersti (2017). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice FICHL Policy Brief Series No. 77 (2017).
 • Lohne, Kjersti (2017). Concluding session: reflections & the way forward.
 • Lohne, Kjersti (2017). Continuities and Discontinuities of Penal Welfarism: Global Justice-making through International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Continuities and discontinuities of penal welfarism: global justicemaking through international criminal justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Cybersecurity and automated weapons.
 • Lohne, Kjersti (2017). Globalising the penal research imagination: International criminal justice and the cosmopolitan penal field.
 • Lohne, Kjersti (2017). Menneskerettighetsforskning ved IKRS: perspektiverering.
 • Lohne, Kjersti (2017). Moderator of Honorary Doctoral Degree Lectures 2017: Patricia Kameri-Mbote and David Garland.
 • Lohne, Kjersti (2017). NGOs for International Justice: Victims’ vs Criminal Justice?.
 • Lohne, Kjersti (2017). Opening session: towards a sociology of international criminal justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Penal Humanitarians? Nordic Moral and Penal Values as Export Goods in International Relations: Towards a Research Agenda.
 • Lohne, Kjersti (2017). Power in the Institutions of International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2017). Prisoners’ Advocates at Gitmo: The Role of NGOs in (De)Legitmising Punishment in Response to Cosmopolitan Dilemmas.
 • Lohne, Kjersti (2017). Researching law in closed, violent or authoritarian settings.
 • Lohne, Kjersti (2017). Roundtable on Transitional justice mechanisms and reconciliation.
 • Lohne, Kjersti (2017). Twist of Fate: Terror, Torture and Justice in the 9/11 Trial in Guantánamo Bay. openDemocracy.net.
 • Lohne, Kjersti (2017, 15. juni). Yrkesintervju: kriminolog. [Internett].  utdanning.no.
 • Lohne, Kjersti & Frøberg, Thomas (2017). Sikkerhet og trusler: en utredning om rettsvitenskapelige forskningsbehov.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Building a Sociology of Law for the Humanitarian Field. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Humanitarian Studies Colloquium: Building a legal sociology of the humanitarian field. Vis sammendrag
 • de Hoon, Marieke & Lohne, Kjersti (2016). Negotiating Justice at the ASP: From Crisis to Constructive Dialogue, EJIL: Talk! Blog of the European Journal of International Law.
 • Frøjd, Elise Koppang; Kirkebø, Tori Loven & Lohne, Kjersti (2016, 01. november). Inside Guantanamo’s barbed wire fence. [Fagblad].  Science Nordic.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! A troublesome panacea for sexual war violence.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). End impunity! The narrative construction of a panacea for sexual violence in conflict.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Full storm for internasjonal strafferett. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Houge, Anette Bringedal & Lohne, Kjersti (2016). Offer og overgriper i en og samme person. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Høgestøl, Sofie A.E. & Lohne, Kjersti (2016). Afrikansk flukt fra straffedomstolen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 34- 35
 • Lohne, Kjersti (2016). Cosmopolitan legalism, criminal justice and human rights NGOs.
 • Lohne, Kjersti (2016). Exporting Nordic Penal Culture in International Humanitarian and Criminal Law.
 • Lohne, Kjersti (2016). Forbrytelse og straff i internasjonal politikk.
 • Lohne, Kjersti (2016, 07. november). Kjersti Lohne har besøkt fangeleiren Guantanamo. [Radio].  Jacobsen på NRK P1+.
 • Lohne, Kjersti (2016, 08. november). Kjersti Lohne om Guantánamo. [Radio].  Her og Nå på NRK P1.
 • Lohne, Kjersti (2016). Oppgjøret etter 11. september er ikke en rettsstat verdig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lohne, Kjersti (2016). Oppgjøret etter 11. september er ikke en rettsstat verdig. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Lohne, Kjersti (2016). PluriRights at Guantánamo: Advocacy, Lawfare and Legitimacy-building in Spaces of Exception.
 • Lohne, Kjersti (2016). Prisoners’ advocates at Gitmo: the role of NGOs in (de)legitimising punishment in response to cosmopolitan dilemmas.
 • Lohne, Kjersti (2016). Refleksjoner fra Guantánamo: om tvilsomme rettsoppgjør, tortur og andre paradokser i terrorbekjempelsens navn.
 • Lohne, Kjersti (2016). Scaling Penalty: In Pursuit of a Global Sociology of Punishment, In Aarne Kinnunen (ed.),  NSfK’s 58. Research Seminar: New challenges in criminology: Can old theories be used to explain or understand new crimes?.  Scandinavian Research Counsil for Criminology.  ISBN 978-82-7688-046-5.  Chapter.  s 422 - 429
 • Lohne, Kjersti (2016). Scaling Penalty: In Pursuit of a Global Sociology of Punishment.
 • Lohne, Kjersti (2016). The Ironic Twist of Fate: Terror, Torture and Justice in the 9/11 Trial at Guantánamo Bay. Newsletter Criminology and International Crimes.  11(2)
 • Lohne, Kjersti (2016). The vulnerability of international law: on Gitmo and the ICC legitimacy crisis.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 26. oktober). Innenfor Guantánamos piggtrådgjerder. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Frøjd, Elise Koppang & Kirkebø, Tori Loven (2016, 06. november). Norsk forsker slapp inn på Guantánamo. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). Brought Up to Be a War Criminal. PRIO Blogs.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). End Impunity! Reducing Conflict-Related Sexual Violence to a Problem of Law.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2016). The fight against impunity: The construction of a panacea for sexual violence in conflict?.
 • Lohne, Kjersti; Kirkebø, Tori Loven & Frøjd, Elise Koppang (2016, 26. oktober). Inside Guantánamo's barbed wire. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Terrorbekjempelse i gråsonen: Fra Guantanamo til væpnede droner.
 • Lohne, Kjersti & Ystehede, Per Jørgen (2016, 08. april). Global strafferett – en vestlig industri?. [Internett].  uio.no.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016, 16. juli). Global criminal law-making – a Western industry?. [Fagblad].  Science Nordic.
 • Lohne, Kjersti; Ystehede, Per Jørgen & Fosse, Marit (2016, 19. april). Global strafferett – en vestlig industri?. [Internett].  Forskning.no.
 • Lohne, Kjersti (2015). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2015). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 88.
 • Lohne, Kjersti (2015). Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice. Newsletter Criminology and International Crimes.  10(1)
 • Lohne, Kjersti (2015). Drones, targeted killings and the death penalty: Exploring the slippery spaces between war and punishment in the global borderlands.
 • Lohne, Kjersti (2015). En introduksjon til filmkveld om internasjonal strafferett: War Don Don.
 • Lohne, Kjersti (2015). Experiences from PhD research funding: Show me the money!.
 • Lohne, Kjersti (2015). Exploring the Penal Imaginary of International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2015). From Moral Entrepreneurs to Moral Advocates: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2015). From Moral Entrepreneurs to Moral Advocates: Human Rights NGOs in International Criminal Justice.
 • Lohne, Kjersti (2015). How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?.
 • Lohne, Kjersti (2015). Research and politics/Reseach on politics.
 • Lohne, Kjersti (2015). Straff og forbrytelse i internasjonal politikk.
 • Lohne, Kjersti (2015). Straff og forbrytelse i internasjonal politikk.
 • Lohne, Kjersti (2015). The research benefits of being a Sylff fellow.
 • Lohne, Kjersti & Houge, Anette Bringedal (2015). Offer og krigsforbryter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2015). Lethal Autonomous Weapons: Killing the ‘Robots-don’t-Rape’ Argument. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2015). What's wrong with the idea that 'robots don't rape'?. openDemocracy.net.
 • de Hoon, Marieke & Lohne, Kjersti (2014). Negotiating Justice: reconstituting the International Criminal Court through the Assembly of States Parties Meeting. Human Rights Law Working Group News.  1(2), s 17- 23

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. aug. 2019 12:53 - Sist endret 19. aug. 2019 08:37