Kjetil Mujezinović Larsen

Professor
Bilde av Kjetil Mujezinović Larsen
English version of this page
Telefon 22 84 20 83
Rom 249
Treffetider Tirsdager kl 9.00-11.00, eller ring for avtale
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født 1976, cand.jur. UiO 2002, Ph.D. UiO 2010. Professor i rettsvitenskap fra 15. september 2012. Doktorgradsstipendiat ved Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) fra 2006, førsteamanuensis samme sted fra 2011. Forskningsleder og visedirektør ved SMR fra 2014 til 2017. Tilknyttet Institutt for offentlig rett fra september 2017.

Har tidligere arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Sivilombudsmannen. Var sekretær i Skiftelovutvalget fra 2005 til 2007. Deltok i Europarådets arbeidsgruppe om forsvunne personer fra 2008 til 2009. Forfatter av enpersonsutredningene "Konsekvenser ved eventuell norsk tilslutning til den valgfrie protokollen om individuell klagerett til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne" (Utenriksdepartementet, 2015) og "Det strafferettslige diskrimineringsvernet" (Barne- og likestillingsdepartementet, 2016). Norsk redaktør for tidsskriftet "Retfærd" 2013-2015. Visiting Fellow ved the Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge, England, i 2009.

Styremedlem i Den norske Helsingforskomité fra 2016 til 2020. Fagansvarlig for menneskerettigheter i Store norske leksikon fra 2020.

Faglige kompetanseområder

Disputerte 20. oktober 2010 med avhandlingen "The European Convention on Human Rights and UN-Mandated Peace Operations: A Square Peg in a Round Hole?", som senere ble utgitt som boken "The Human Rights Treaty Obligations of Peacekeepers" (Cambridge University Press, 2012).

Mitt forskningsfelt omfatter internasjonale menneskerettigheter (særlig menneskerettigheter i konflikt), internasjonal humanitærrett, og generell folkerett (særlig internasjonale organisasjoners ansvar). Mitt primære pågående forskningsprosjekt omhandler menneskerettighetene til forsvunne og savnede personer.

Undervisning

Jeg er ansvarlig faglærer i menneskerettigheter på JUS2111 Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter, og jeg har fagansvar for JUR1120/JUS5120 Utlendingsrett. Jeg er også faglig koordinator for tildeling av veiledere til masteroppgaveskrivende studenter i folkerett, internasjonale menneskerettigheter, utlendingsrett, krigens folkerett, diskriminerings- og likestillingsrett, internasjonal rett (JUR5030/JUR5060). I tillegg underviser jeg på emnet JUR1730/JUS5730 International Humanitarian Law (the Law of Armed Conflict).

 

Emneord: Menneskerettigheter, internasjonal humanitærrett, folkerett, krig og konflikt, utlendingsrett
Publisert 19. sep. 2017 08:28 - Sist endret 17. sep. 2020 14:03

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter