Kristin Skjørten

Bilde av Kristin Skjørten
English version of this page
Telefon +47 22850231
Mobiltelefon +4790412960 +47 90412960
Rom 123
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Barnerett, Kriminologi, Rettssosiologi

Publikasjoner

 • Skjørten, Kristin (2021). Foreldretvister for lagmannsrettene - fordeling av barn mellom mor og far. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  s 95- 114 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2021-02-02
 • Karlsen, Malin & Skjørten, Kristin (2019). Barns rett til beskyttelse i foreldretvister om samvær - hvilken innflytelse har Rt. 2013 s. 1329 hatt på lagmannsrettspraksis?. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  17(1), s 53- 74 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2019-01-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjørten, Kristin (2019). Samvær med tilsyn i saker etter barneloven, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  Kapittel 11.  s 195 - 214
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Vold i nære relasjoner – et felt i bevegelse, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  1.  s 13 - 29 Vis sammendrag
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Children's participation in Family Law proceedings, In Malcolm Langford; Marit Skivenes & Karl Harald Søvig (ed.),  Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031422.  Chapter 10.  s 300 - 331
 • Ravn, Anja Karoline Lindholm & Skjørten, Kristin (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(2), s 201- 221 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06
 • Skjørten, Kristin (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 7.  s 167 - 182
 • Skjørten, Kristin (2016). Normer i endring. Barns rettigheter og domstolspraksis i foreldretvister med påstander om vold, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  kapittel.  s 421 - 434
 • Skjørten, Kristin (2016). Når samvær ikke er til barnets beste, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapittel 7.  s 108 - 123
 • Skjørten, Kristin; Hauge, Mona-Iren; Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon & Øverlien, Carolina (2016). Å se det utsatte barnet, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapittel 6.  s 93 - 107
 • Skjørten, Kristin (2014). Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 7.  s 173 - 193
 • Skjørten, Kristin (2013). Children's voices in Norwegian Custody Cases. International Journal of Law, Policy and the Family.  ISSN 1360-9939.  27(3), s 289- 309 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (red.) (2019). Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  289 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjørten, Kristin (2020). Foreldretvister - barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Skjørten, Kristin (2020). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Skjørten, Kristin (2020). Utfall i foreldretvister.
 • Kaldal, Anna; Norlèn, Anna; Øverlien, Carolina; Stang, Elisabeth Gording & Skjørten, Kristin (2019). Domstolar får inte blunda för barns rätt att bli hörd. Svenska dagbladet.  ISSN 1101-2412.
 • Mørck, Anna Birgitte & Skjørten, Kristin (2019). Violence in Close relationships. A research programme at NKVTS and NOVA.
 • Skjørten, Kristin (2019). Analyse av større domsmateriale.
 • Skjørten, Kristin (2019). Foreldretvister for lagmannsrettene.
 • Skjørten, Kristin (2019, 02. januar). Kvinner i kamp. [Fagblad].  Tara.
 • Skjørten, Kristin (2019). Supervised contact.
 • Skjørten, Kristin (2019). Vold/overgrep under samvær. Barns rett til medvirkning i domstolen..
 • Skjørten, Kristin & Bakketeig, Elisiv (2019). Vold i nære relasjoner. Fortid, nåtid og veien videre..
 • Skjørten, Kristin & Bakketeig, Elisiv (2019). Voldsprogrammet ved NKVTS og NOVA.
 • Skjørten, Kristin; Bakketeig, Elisiv; Bjørnholt, Margunn & Mossige, Svein (2019). Forord, I: Kristin Skjørten; Elisiv Bakketeig; Margunn Bjørnholt & Svein Mossige (red.),  Vold i nære relasjoner: Forståelser, konsekvenser og tiltak.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03233-7.  forord.  s 11 - 12
 • Skjørten, Kristin & Karlsen, Malin (2019). Court considerations on risk of abuse in custody cases.
 • Skjørten, Kristin & Sandberg, Kirsten (2019). Barns deltakelse.
 • Skjørten, Kristin (2018). Barn i rettsvesenet.
 • Skjørten, Kristin (2018). Hva var tenkt i krisesentrenes oppstartsfase? Hva var et godt krisesentertilbud da?.
 • Skjørten, Kristin (2018, 02. november). Kristin Skjørten: En banebryter på voldsforskningsfeltet. [Internett].  Kilden.
 • Skjørten, Kristin (2018, 06. juli). Rødt frykter økt hjemmevold under fotball-VM.  Dagbladet.
 • Øverlien, Carolina; Hafstad, Gertrud Sofie; Myhre, Mia Cathrine & Skjørten, Kristin (2018). Barnevern: Norge mot verden?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 30- 31
 • Mørck, Anna Birgitte & Skjørten, Kristin (2017). Violence in Close relationships. A Research programme..
 • Skjørten, Kristin (2017). Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner.
 • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2017, 13. januar). Datter fikk større erstatning enn mor.  Politikken.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2017). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
 • Skjørten, Kristin (2017). Supervised contact arrangements in custody cases.
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017, 24. april). Barn føler seg ferdigsnakket før de kommer til politiet. [Fagblad].
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017, 26. april). Politiet beskylder barnevernet for å holde tilbake informasjon. [Fagblad].
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017). Presentasjon av forskningsrapporten Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi..
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Rapport. 4/2017.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Cooperation between police and social workers in acute crisis after Family violence when children are involved.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Rapportlansering Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi.
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Holt, Tonje; Myhre, Mia Cathrine; Skjørten, Kristin; Thoresen, Siri; Warp, Simen K. & Hauge, Mona-Iren (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Rapport. 5/2016.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2016). Delt bosted for barn.
 • Skjørten, Kristin (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
 • Skjørten, Kristin (2016). Normer i endring - foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2015). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). Domestic violence.
 • Skjørten, Kristin (2015). Etnisitet og kultur som tema i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). Foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). From near-invisible to the limelight? Children's voices in Norwegian custody cases.
 • Skjørten, Kristin (2015). The best interest of the child in custody cases With allegations about violence..
 • Skjørten, Kristin (2015). The best interest of the child in custody cases with allegations about family violence.
 • Skjørten, Kristin (2014, 17. januar). Barn har gått fra å være usynlige til å få en stemme i saker etter barneloven. [Fagblad].  RVTS-vest.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnefordelingssaker 1998-2012. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep og hensynet til etnisitet og kultur.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnelov, rettspraksis og samvær.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnets beste - klart svar?.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barns rett til å bli hørt, endringer i barneloven og rettspraksis i foreldretvister med påstander om vold, når samvær ikke er til barnets beste, betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær.
 • Skjørten, Kristin (2014). Dialog om vold. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 107- 109
 • Skjørten, Kristin (2014). Domestic violence.
 • Skjørten, Kristin (2014). Foreldretvister - og økt vektlegging av barns synspunkter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  12(2)
 • Skjørten, Kristin (2014). Foreldretvister om bosted og samvær. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep, og hensyn til etnisitet og kultur.
 • Skjørten, Kristin (2014, 27. november). Livet er en halvpart.  Dagens næringsliv.
 • Skjørten, Kristin (2014). Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste.
 • Skjørten, Kristin (2014, 23. oktober). Økning i anmeldelser om familievold. [Radio].  NRK.
 • Kruse, Anja Emilie; Strandmoen, John-Filip & Skjørten, Kristin (2013). Menn som har begått voldtekt - en kunnskapsstatus.
 • Skjørten, Kristin (2013, 11. oktober). Barn tvinges fortsatt til samvær med voldelige foreldre. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Skjørten, Kristin (2013, 24. september). Barna som ikke blir trodd.  VG.
 • Skjørten, Kristin (2013). Barneloven og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2013, 24. september). Hva betyr barnekonvensjonen for barn i Norge?. [Internett].  Norges forskningsråd.
 • Skjørten, Kristin (2013). Høring av barn og påstander om vold i barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2013). Normer i endring? Barns rettigheter og domstolspraksis i barnefordelingssaker med påstander om vold.
 • Skjørten, Kristin; Kruse, Anja Emilie & Strandmoen, John-Filip (2013). Lansering av kunnskapsstatus om voldtekt.
 • Skjørten, Kristin (2012, 19. september). Barn vil høres og blir hørt. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnefordeling og samvær: Høring av barn.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnekonvensjonen og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barneloven, omsorgssvikt og vold.
 • Skjørten, Kristin (2012). Begreper og forståelsesmåter i voldsfeltet.
 • Skjørten, Kristin (2012). Betydningen av etnisitet og kultur i barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2012). Custody cases and children exposed to family violence.
 • Skjørten, Kristin (2012). En dialog med Kristin S i 1987.
 • Skjørten, Kristin (2012, 30. november). Sammen om barnet - delt omsorg. [Fagblad].  Magasinet voksne for barn.
 • Skjørten, Kristin (2011, 21. mai). De delte barna.  VG Helg.
 • Skjørten, Kristin (2011, 06. juni). Om barnefordeling, delt bosted og høring av barn. Gjest Lang lunsj. [Radio].  NRK Østlandssendingen..
 • Skjørten, Kristin (2011, 17. februar). Samlivsbrudd er vanligste voldsårsak i Oslo. [Radio].  NRK.
 • Skjørten, Kristin (2011, 20. oktober). Vil at barn skal bo hos mor eller far.  Aftenposten.
 • Skjørten, Kristin (2011, 12. oktober). Voldsforsker ser positiv utvikling.  Aftenposten.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2009 11:53 - Sist endret 21. okt. 2019 13:31

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter