Kristin Skjørten

Bilde av Kristin Skjørten
English version of this page
Telefon +47-22850066
Mobiltelefon 90412960 +47 90412960
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 0165 OSLO Domus Nova 6. etasje Offentlig rett
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Barnerett, Rettssosiologi, Kriminologi

Publikasjoner

  • Mørck, Anna Birgitte & Skjørten, Kristin (2017). Violence in Close relationships. A Research programme..
  • Skjørten, Kristin (2017). Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner.
  • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
  • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
  • Skjørten, Kristin (2017, 13. januar). Datter fikk større erstatning enn mor.  Politikken.
  • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep.
  • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
  • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
  • Skjørten, Kristin (2017). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
  • Skjørten, Kristin (2017). Supervised contact arrangements in custody cases.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2009 11:53 - Sist endret 21. apr. 2015 10:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter