Kristin Skjørten

Bilde av Kristin Skjørten
English version of this page
Telefon +47-22850066
Mobiltelefon 90412960 +47 90412960
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 0165 OSLO Domus Nova 6. etasje Offentlig rett
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Barnerett, Rettssosiologi, Kriminologi

Publikasjoner

 • Ravn, Anja Karoline Lindholm & Skjørten, Kristin (2016). Offentlig oppnevning av tilsynsperson i samværssaker etter barneloven. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  14(2), s 201- 221 . doi: 10.18261/issn.0809-9553-2016-02-06
 • Skjørten, Kristin (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  Kapittel 7.  s 167 - 182
 • Skjørten, Kristin (2016). Normer i endring. Barns rettigheter og domstolspraksis i foreldretvister med påstander om vold, I: Reidun Førde; Morten Kjelland & Ulf Stridbeck (red.),  Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-49372-8.  kapittel.  s 421 - 434
 • Skjørten, Kristin (2016). Når samvær ikke er til barnets beste, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapittel 7.  s 108 - 123
 • Skjørten, Kristin; Hauge, Mona-Iren; Langballe, Åse; Schultz, Jon-Håkon & Øverlien, Carolina (2016). Å se det utsatte barnet, I:  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner..  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026411.  Kapittel 6.  s 93 - 107
 • Skjørten, Kristin (2014). Betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær, I: Anne Hellum & Julia Köhler-Olsen (red.),  Like rettigheter - ulike liv: Rettslig kompleksitet i kvinne-, barne- og innvandrerperspektiv.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 9788205459281.  Kapittel 7.  s 173 - 193
 • Skjørten, Kristin (2013). Children's voices in Norwegian Custody Cases. International Journal of Law, Policy and the Family.  ISSN 1360-9939.  27(3), s 289- 309 Vis sammendrag
 • Skjørten, Kristin (2010). Barns meninger om samvær, I: Anne Trine Kjørholt (red.),  Barn som samfunnsborgere - til barnets beste?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01638-2.  Kapittel 5.  s 89 - 110
 • Skjørten, Kristin (2009). Partnervold blant eldre. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.  6(2), s 120- 128
 • Lidén, Hilde & Skjørten, Kristin (2007). Ungdom og delt bosted. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  7(2), s 3- 22
 • Skjørten, Kristin (2007). Hva er det med menn som slår?, I: Knut Storberget; Beret Bråten; Ellen Rømming; Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen (red.),  Bjørnen sover. Om vold i familien.  Aschehoug & Co.  Menn som mishandler.  s 84 - 87
 • Skjørten, Kristin (2007). Noen tall, I: Knut Storberget; Beret Bråten; Ellen Rømming; Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen (red.),  Bjørnen sover. Om vold i familien.  Aschehoug & Co.  Kvinnemishandling.  s 38 - 41

Se alle arbeider i Cristin

 • Mørck, Anna Birgitte & Skjørten, Kristin (2017). Violence in Close relationships. A Research programme..
 • Skjørten, Kristin (2017). Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner.
 • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2017). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2017, 13. januar). Datter fikk større erstatning enn mor.  Politikken.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister - høring av barn og beskyttelse mot vold og overgrep.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2017). Foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2017). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
 • Skjørten, Kristin (2017). Supervised contact arrangements in custody cases.
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017, 24. april). Barn føler seg ferdigsnakket før de kommer til politiet. [Fagblad].
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017, 26. april). Politiet beskylder barnevernet for å holde tilbake informasjon. [Fagblad].
 • Skjørten, Kristin & Vorland, Norunn (2017). Presentasjon av forskningsrapporten Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi..
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Barn i krise: Samarbeidet mellom barnevern og politi. Rapport. 4/2017.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Cooperation between police and social workers in acute crisis after Family violence when children are involved.
 • Vorland, Norunn & Skjørten, Kristin (2017). Rapportlansering Barn i krise. Samarbeid mellom barnevern og politi.
 • Dyb, Grete; Glad, Kristin Alve; Hafstad, Gertrud Sofie; Holt, Tonje; Myhre, Mia Cathrine; Skjørten, Kristin; Thoresen, Siri; Warp, Simen K. & Hauge, Mona-Iren (2016). Juridiske, etiske og metodiske problemstillinger ved gjennomføring av omfangsundersøkelser med barn og unge om vold og seksuelle overgrep. Rapport. 5/2016.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2016). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2016). Delt bosted for barn.
 • Skjørten, Kristin (2016). Mellom beskyttelse og selvbestemmelse.
 • Skjørten, Kristin (2016). Normer i endring - foreldretvister og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2015). Barns rett til å bli hørt i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). Domestic violence.
 • Skjørten, Kristin (2015). Etnisitet og kultur som tema i foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). Foreldretvister.
 • Skjørten, Kristin (2015). From near-invisible to the limelight? Children's voices in Norwegian custody cases.
 • Skjørten, Kristin (2015). The best interest of the child in custody cases With allegations about violence..
 • Skjørten, Kristin (2015). The best interest of the child in custody cases with allegations about family violence.
 • Skjørten, Kristin (2014, 17. januar). Barn har gått fra å være usynlige til å få en stemme i saker etter barneloven. [Fagblad].  RVTS-vest.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnefordelingssaker 1998-2012. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep og hensynet til etnisitet og kultur.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnelov, rettspraksis og samvær.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barnets beste - klart svar?.
 • Skjørten, Kristin (2014). Barns rett til å bli hørt, endringer i barneloven og rettspraksis i foreldretvister med påstander om vold, når samvær ikke er til barnets beste, betydningen av etnisitet og kultur i foreldretvister om bosted og samvær.
 • Skjørten, Kristin (2014). Dialog om vold. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 107- 109
 • Skjørten, Kristin (2014). Domestic violence.
 • Skjørten, Kristin (2014). Foreldretvister - og økt vektlegging av barns synspunkter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  12(2)
 • Skjørten, Kristin (2014). Foreldretvister om bosted og samvær. Høring av barn, vektlegging av barns synspunkter, påstander om vold og overgrep, og hensyn til etnisitet og kultur.
 • Skjørten, Kristin (2014, 27. november). Livet er en halvpart.  Dagens næringsliv.
 • Skjørten, Kristin (2014). Påstander om vold og overgrep mot barn. Hva legger retten til grunn, og hva er barnets beste.
 • Skjørten, Kristin (2014, 23. oktober). Økning i anmeldelser om familievold. [Radio].  NRK.
 • Kruse, Anja Emilie; Strandmoen, John-Filip & Skjørten, Kristin (2013). Menn som har begått voldtekt - en kunnskapsstatus.
 • Skjørten, Kristin (2013, 11. oktober). Barn tvinges fortsatt til samvær med voldelige foreldre. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Skjørten, Kristin (2013, 24. september). Barna som ikke blir trodd.  VG.
 • Skjørten, Kristin (2013). Barneloven og rettspraksis.
 • Skjørten, Kristin (2013, 24. september). Hva betyr barnekonvensjonen for barn i Norge?. [Internett].  Norges forskningsråd.
 • Skjørten, Kristin (2013). Høring av barn og påstander om vold i barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2013). Normer i endring? Barns rettigheter og domstolspraksis i barnefordelingssaker med påstander om vold.
 • Skjørten, Kristin; Kruse, Anja Emilie & Strandmoen, John-Filip (2013). Lansering av kunnskapsstatus om voldtekt.
 • Skjørten, Kristin (2012, 19. september). Barn vil høres og blir hørt. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnefordeling og samvær: Høring av barn.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barnekonvensjonen og barns rettigheter.
 • Skjørten, Kristin (2012). Barneloven, omsorgssvikt og vold.
 • Skjørten, Kristin (2012). Begreper og forståelsesmåter i voldsfeltet.
 • Skjørten, Kristin (2012). Betydningen av etnisitet og kultur i barnefordelingssaker.
 • Skjørten, Kristin (2012). Custody cases and children exposed to family violence.
 • Skjørten, Kristin (2012). En dialog med Kristin S i 1987.
 • Skjørten, Kristin (2012, 30. november). Sammen om barnet - delt omsorg. [Fagblad].  Magasinet voksne for barn.
 • Skjørten, Kristin (2011, 21. mai). De delte barna.  VG Helg.
 • Skjørten, Kristin (2011, 06. juni). Om barnefordeling, delt bosted og høring av barn. Gjest Lang lunsj. [Radio].  NRK Østlandssendingen..
 • Skjørten, Kristin (2011, 17. februar). Samlivsbrudd er vanligste voldsårsak i Oslo. [Radio].  NRK.
 • Skjørten, Kristin (2011, 20. oktober). Vil at barn skal bo hos mor eller far.  Aftenposten.
 • Skjørten, Kristin (2011, 12. oktober). Voldsforsker ser positiv utvikling.  Aftenposten.
 • Skjørten, Kristin (2010, 04. mai). 1 av 2 barnedrap skjer i forbindelse med samlivsbrudd.  VG.
 • Skjørten, Kristin (2010, 16. desember). Bør omtales som drapssaker.  Bergens Tidende.
 • Skjørten, Kristin (2009, 17. juni). Barn tvinges til samvær. [Radio].  NRK.
 • Skjørten, Kristin (2009). Instituttlunsj: Ny professor II ved IOR.
 • Skjørten, Kristin (2009, 02. juli). Livredd for far.  Sunnmørsposten.
 • Skjørten, Kristin (2009, 16. februar). Mishandler sine gamle foreldre.  Bergensavisen.
 • Skjørten, Kristin (2009, 17. juni). Må bo med voldelige foreldre. [Radio].  P4.
 • Skjørten, Kristin (2009, 17. juni). Tvinges til samvær med voldelige fedre. [Internett].  NTB.
 • Skjørten, Kristin (2009, 17. juni). Tvinges til samvær med voldelige foreldre.  Vårt land.
 • Skjørten, Kristin (2009, 30. januar). Umulig å stoppe kvinnedrap.  Bergens Tidende.
 • Skjørten, Kristin (2008, 31. januar). Alternativ til vold 20 år: Barnet som ble gitt bort ved fødselen.  Oslonå.
 • Skjørten, Kristin (2008, 04. januar). Barnas beste - i et mannsperspektiv.  Dagbladet.
 • Skjørten, Kristin (2008, 29. februar). Mange bor i koffert.  Budstikka.
 • Skjørten, Kristin (2008, 11. juni). Stadig flere foreldre velger delt bosted for barna sine når forholdet ryker. Hvordan er det for barna?. [Radio].  NRK Østlandssendingen..
 • Skjørten, Kristin (2007, 15. november). Bjørnen har våknet. [Fagblad].  Aktuell.
 • Skjørten, Kristin (2007, 26. januar). Delt omsorg verre for kvinners økonomi.  Dagsavisen.
 • Skjørten, Kristin (2007). Gode erfaringer med delt bosted.
 • Skjørten, Kristin (2007, 25. januar). Hyller delt bosted. [Internett].  Nettavisen.
 • Skjørten, Kristin (2007, 26. januar). Kvinner taper på delt omsorg.  Moss Dagblad.
 • Skjørten, Kristin (2007, 10. november). Menn som slår.  Dagbladet magasinet.
 • Skjørten, Kristin (2007, 25. januar). Pappa må ta mer ansvar. [Radio].  NRK.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. aug. 2009 11:53 - Sist endret 21. apr. 2015 10:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter