Lisbeth Fullu Skyberg

Gjesteforsker
Rom 107
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publikasjoner

  • Skyberg, Lisbeth Fullu (2020). Har retten krav på et ansikt? – Bruk av niqab i retten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (149)
  • Skyberg, Lisbeth Fullu (2019). Prinsippet om fri bevisbedømmelse i et komparativt rettshistorisk og psykologisk perspektiv. Tidsskrift for strafferett.  ISSN 1502-685X.  19(3), s 237- 257 . doi: 10.18261/issn.0809-9537-2019-03-01 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Skyberg, Lisbet Fullu (2014). Det sterke kjønn : muntlighetsprinsippets betydning for straffeloven av 1902, I: Sverre Flaatten & Geir Heivoll (red.),  Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902.  Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-8152-043-1.  Bokkapittel.  s 220 - 270
  • Skyberg, Lisbet Fullu (2012). Nærværets metode. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  s 74- 85
  • Skyberg, Lisbet Fullu (2012). Staged Justice, In Kjell Åke Modeer & Martin Sunnqvist (ed.),  Legal Stagings. The Visualization, Medialization and Ritualization of Law in Language, Literature, Media, Art and Architecture.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763531610.  13.  s 265 - 278
  • Skyberg, Lisbet Fullu & Kolflaath, Eivind (2006). Bevisteori på dagsorden. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  32(3), s 259- 261
  • Skyberg, Lisbet Fullu (2004). Iscenesatt retterdighet. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.  ISSN 0105-1121.  (2), s 23- 53

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. juni 2020 13:53 - Sist endret 18. juni 2020 13:53