Nikolai Kristoffersen Winge

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Nikolai Kristoffersen Winge
English version of this page
Telefon +47-22859416
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Førsteamanuensis i forvaltningsrett ved UiO Det juridiske fakultet.

Førsteamanuensis II i miljørett ved NMBU Institutt for eiendom og juss.

Nikolai Winge sin forskning og undervisning spenner over emner som forvaltningsrett, miljørett, plan- og bygningsrett, tingsrett mv.

Winge var vitenskapelig assistent ved institutt for offentlig rett i 2006-2007 der han skrev masteroppgave om vindkraftutbygging i Norge. I 2007 fortsatte Winge sin studie av arealkonflikter som doktorstipendiat. I tillegg til arbeidet med doktoravhandlingen ga Winge i 2009 ut boken «Fast eiendoms rettsforhold – Kort forklart» sammen med professor Kirsti Strøm Bull

I 2012 forsvarte han avhandlingen «Kampen om arealene» til graden Ph.D. Året etter ble avhandlingen utgitt på Universitetsforlaget, og Winge mottok H.M. Kongens gullmedalje for arbeidet.

I 2013 tiltrådte Winge stillingen som førsteamanuensis i miljørett ved NMBU. Der fikk han blant annet fagansvaret for miljørett. I 2014 ble boken «Konsekvensutredninger» utgitt på Universitetsforlaget, med Winge og Fredrik Holth som artikkelforfattere og redaktører.

Under sitt opphold ved NMBU fikk Winge stadig økt interesse for å styrke studenters akademiske skriveegenskaper. I 2014 ble boken «Masteroppgaven i Juss – Kort forklart» utgitt på Universitetsforlaget. Boken, som er skrevet i samarbeid med Bård Tuseth, mottok samme år Universitetsforlagets lærebokpris.

I 2015 tok Winge over som instituttleder ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. I 2017 ga han og Fredrik Holth ut boken «Plan- og bygningsrett – Kort forklart» på Universitetsforlaget.

Winge var med på å stifte Norsk forening for miljørett hvor han er styreleder. Fra 2017 er han ansatt som førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Det juridiske fakultet – UiO.

Bibliografi:

 • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge (2017) Plan- og bygningsrett – Kort forklart. Universitetsforlaget.
 • Bull, Kirsti Strøm og Nikolai K. Winge (2015) Fast eiendoms rettsforhold – Kort forklart. 2. utg. Universitetsforlaget.
 • Tuseth, Bård og Nikolai K. Winge (2014) Masteroppgaven i juss – Kort forklart. Universitetsforlaget.
 • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge (2014) Konsekvensutredninger – Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Universitetsforlaget.
 • Winge, Nikolai K. (2013) Kampen om arealene – Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning. Universitetsforlaget.
 • Bull, Kirsti Strøm og Nikolai K. Winge (2009) Fast eiendoms rettsforhold – Kort forklart. Universitetsforlaget.
Emneord: Forvaltningsrett, Miljørett, Tingsrett, Naturressursrett

Publikasjoner

Winge, Nikolai K. «Plan- og bygningsloven - En felles arena for sektorer og interesser?» i Kart og Plan 2017 Volum 77 (1) s. 7-20.

Winge, Nikolai K. «En ny lov for areal- og ressursforvaltning?» I Lov, liv og lære. Universitetsforlaget s. 572-586.

Winge, Nikolai K. «Konsekvensutredning i reindriftsområder» i Tidsskrift for eiendomsrett 2016 Volum 12 (2) s. 101-124.

Winge, Nikolai K. «Miljørettens evolusjon - Veien mot et grønt skifte i jussen» i Praktisk økonomi og finans 2016 Volum 32 (3) s. 282-291.

Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge «Byggeforbudet langs sjø og forholdet til eldre planer II: Plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd» i Kart og Plan 2015 Volum 75 (3) s. 255-260.

Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge «Om kommunens adgang til å gi bestemmelser om frikjøpsordning for leke-, ute-, og oppholdsplasser» i Kart og Plan 2015 Volum 75 (3) s. 221-226.

Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge «Byggeforbudet langs sjø, forholdet til eldre planer: Plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd» i Kart og Plan 2014 Volum 74 (1) s. 65-70.

Winge, Nikolai K. «Overprøving av forvaltningsvedtak som kan påvirke målet om bærekraftig utvikling: Systemer for overprøving og prøvingsinstansenes stilling i de skandinaviske land» i Retfærd Nordisk Juridisk Tidsskrift 2013 Volum 36 s. 69-84.

 • Børrud, Elin; Nyseth, Torill & Winge, Nikolai K (2018). Kulturminnevern i lov og praksis, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03058-6.  20.  s 393 - 415
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Børrud, Elin & Winge, Nikolai K (2018). Grunnlaget for vurderingene i evalueringen, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030593.  3.  s 41 - 55
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid & Winge, Nikolai K (2018). En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008 - En lov for vår tid?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03058-6.  Kapittel 25.  s 481 - 519
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils & Winge, Nikolai K (2018). Lovens intensjoner, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030593.  Kapittel 2.  s 27 - 38
 • Winge, Nikolai K (2018). En felles arena for sektorer og interesser, I: Gro Sandkjær Hanssen & Nils Aarsæther (red.),  Plan- og bygningsloven 2008: Fungerer loven etter intensjonene?.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030593.  Kapittel 4.  s 57 - 79
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Kvam, Marie Engebakken (2018). Energibrønner - En rettslig analyse av nye utnyttelsesmetoder i undergrunnen. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  14(2), s 178- 205 . doi: 10.18261/issn.0809-9529-2018-02-04
 • Winge, Nikolai K (2017). Plan- og bygningsloven - En felles arena for sektorer og interesser?. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  77, årg. 110(1), s 7- 20
 • Winge, Nikolai K (2016). En ny lov for areal- og ressursforvaltning?, I: Hans Christian Bugge; Hilde Indreberg; Aslak Syse & Arnulf Tverberg (red.),  Lov, liv og lære.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02446-2.  Artikkel i antologi.  s 572 - 586
 • Winge, Nikolai K (2016). Konsekvensutredning i reindriftsområder. Tidsskrift for eiendomsrett.  ISSN 1504-3495.  12(2), s 101- 124 . doi: 10.18261/issn.0809-9529-2016-02-02
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2015). Byggeforbudet langs sjø og forholdet til eldre planer II : Plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  75, årg. 108(3), s 255- 260
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2015). Om kommunens adgang til å gi bestemmelser om frikjøpsordning for leke-, ute-, og oppholdsplasser. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  75, årg. 108(3), s 221- 226

Se alle arbeider i Cristin

 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2019). Plan- og bygningsrett - Kort forklart 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215032092.  256 s.
 • Winge, Nikolai K & Tuseth, Bård Sverre (2018). Masteroppgaven i Juss - Kort forklart (2. utg). Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03057-9.  191 s.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2017). Plan- og bygningsrett - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02903-0.  242 s.
 • Winge, Nikolai K & Bull, Kirsti Strøm (2015). Fast eiendoms rettsforhold - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02485-1.  170 s.
 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai Kristoffersen (red.) (2014). Konsekvensutredninger - Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02331-1.  358 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Holth, Fredrik & Winge, Nikolai K (2018). Bekymringer etter Tjøme-saken (Debattinnlegg). Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. mai). Bekymringer etter Tjøme-saken.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai K (2018). Forsvarlig forvaltning.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. august). Får bygge etter at de felte vernede eiketrær.  Sandefjord Blad.
 • Winge, Nikolai K (2018). Grunnloven § 112 - Symbolerklæring eller rettslig forpliktelse?.
 • Winge, Nikolai K (2018). Kontroll og overprøving i forvaltningen - Behov for et uavhengig kontrollorgan i Norge?.
 • Winge, Nikolai K (2018, 12. april). Kuttet i tilbudet til barn i fattige familier.  Drammens Tidende.
 • Winge, Nikolai K (2018, 15. august). Kvalitetssikrer bort spørsmål om eiendomsrett.  Sagat.no.
 • Winge, Nikolai K (2018, 01. juni). Miljøets elendige rettsvern.  Aftenposten Innsikt.
 • Winge, Nikolai K (2018). Miljørett - Trender og utfordringer.
 • Winge, Nikolai K (2018, 03. april). Ny vending i dramaet rundt sukkeravgiften: - Siv Jensen har gjort to grove tabber.  Dagbladet.
 • Winge, Nikolai K (2018). Overprøving og kontroll i forvaltningen.
 • Winge, Nikolai K (2018). Overprøving og kontroll i miljøforvaltningen.
 • Winge, Nikolai K (2018). Overprøving og kontroll i norsk miljøforvaltning.
 • Winge, Nikolai K (2018). Plan- og bygningsloven - En felles arena for sektorer og interesser?.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. august). Semesterets beste foreleser - NMBU. [Internett].  NMBU.no.
 • Winge, Nikolai K (2018, 25. mai). Styrker kommunene i Buskerud med oppdatert kunnskap om arealplanlegging. [Internett].  Buskerud fylkeskommune.
 • Winge, Nikolai K (2018, 22. mars). Tusenvis av byggetillatelser i strandsonen er blitt gitt på feil grunnlag.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K (2018, 06. april). Utbyggere vinner terreng - naturen taper.  Aftenposten Innsikt.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2018). Svak kontroll i plan- og bygningsretten. Plan.  (3), s 8- 13
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 31. januar). Massiv nedbygging av strandsonen - med departementets velsignelse. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 02. mai). Norge trenger et uavhengig klageorgan i miljøsaker. [Fagblad].  Apollon. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2018, 08. januar). Vi trenger et nytt kontrollorgan i miljøretten.  Dagens Næringsliv.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Holth, Fredrik & Hofstad, Hege (2017). «Innspill til foreslåtte lovendringer fra EVAPLAN».
 • Riseth, Jan Åge; Tømmervik, Hans; Winge, Nikolai K & Danielsen, Inge Even (2017). Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?. Vis sammendrag
 • Riseth, Jan Åge; Tømmervik, Hans; Winge, Nikolai K & Danielsen, Inge Even (2017). Could the performance of EIAs for Reindeer Herding be improved?. Vis sammendrag
 • Riseth, Jan Åge; Winge, Nikolai K; Tømmervik, Hans & Danielsen, Inge Even (2017). Ivaretas reindrifta i konsekvensutredninger og planprosesser?. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai K (2017, 23. februar). Slik kan norske lover bli mer miljøvennlige. [Internett].  Forskning.no. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Bærekraftig utvikling som rettslig styringsnorm - juss eller politikk?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 26. september). Få "mannen" ut av den offentlige forvaltning.  VG.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Hvem bestemmer hva i norsk forvaltning?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 02. oktober). Hyttebråket på Tjøme: Burde vært stoppet tidligere.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Når departementet tolker loven feil. Om konsekvensene av 7000 ugyldige tillatelser i strandsonen..
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 29. september). Om lovgivningens bruk av arkaiske stillingstitler. [TV].  NRK dagsnytt 18.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Presentasjon av Naturressursgruppen.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 08. november). Slik underviser superforeleserne.  Universitas.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017). Trenger vi et kontroll- og overprøvingsorgan i miljøforvaltningen?.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2017, 30. september). Ulovlig byggesaksbehandling i Tjøme kommune.  Dagens Næringsliv.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Holth, Fredrik (2017, 05. oktober). Byggesaksbehandling skjer i strid med Stortingets vilje (kronikk).  Dagens Næringsliv.
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Winge, Nikolai K (2016). «Foreløpige funn fra EVAPLAN».
 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K & Hofstad, Hege (2016). Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Winge, Nikolai K (2016). Forholdet mellom sektorlover og plansystemet.
 • Winge, Nikolai K (2016). I have a dream; The merge of land use sector acts in Norway..
 • Winge, Nikolai K (2016, 25. januar). Jussen må endres for å bidra til det grønne skiftet. [Internett].  Forskning.no.
 • Winge, Nikolai K (2016, 13. mai). Jussen må endres mot det grønne skiftet.  Østlandets blad.
 • Winge, Nikolai K (2016, 06. februar). Kan sprenge Oslofjorden full av gift. [Radio].  NRK nett og radio.
 • Winge, Nikolai K (2016, 15. desember). Kystverket sprengte ulovlig i Indre Oslofjord. [TV].  NRK.
 • Winge, Nikolai K (2016). Miljørettens evolusjon.
 • Winge, Nikolai K (2016). Miljørettens evolusjon - Veien mot et grønt skifte i jussen. Praktisk økonomi og finans.  ISSN 1501-0074.  32(3), s 282- 291 . doi: 10.18261
 • Winge, Nikolai K (2016, 17. mars). Minnesmerke etter 22. juli. [Radio].  NRK P2 - Kulturnytt.
 • Winge, Nikolai K (2016). Samordning mellom sektorlover og plan- og bygningslov.
 • Winge, Nikolai K (2016). Sivilombudsmannens rolle i arealforvaltningsretten.
 • Winge, Nikolai K (2016, 05. mai). Slik havnet et lysthus og en dobbeltgarasje i Stortingets kontrollkomité.  Aftenposten.
 • Winge, Nikolai K (2016). The Norwegian planning and building act - An introduction.
 • Winge, Nikolai K (2016). The connection between the planning system and the sector acts.
 • Winge, Nikolai K (2016, 18. mars). Tror ikke Utøya-minnesmerke utsettes igjen.  Aftenposten papir og nett.
 • Winge, Nikolai K (2016, 26. januar). Vi trenger en miljødomstol.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016). Nye, folkevalgte regioner.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016). Nye, folkevalgte regioner - En juridisk betenkning.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016, 18. mai). Sanner villeder Stortinget.  Aftenposten.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2016, 08. februar). Sivilombudsmannens rolle.  Nationen.
 • Riseth, Jan Åge & Winge, Nikolai K (2015). Reindrift, arealinngrep og utbygging: Blir reindriften hørt i utbyggingssaker…?. Reindriftsnytt : Boazodoallu-Oddasat.  ISSN 0333-4031.  (2), s 4- 5
 • Winge, Nikolai K (2015, 13. mars). Advarer mot å gi kommunen mer makt.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K (2015). Coordination in public land use management.
 • Winge, Nikolai K (2015). Det bør oppnevnes et lovutvalg for utmarkslover.
 • Winge, Nikolai K (2015). Hvem vokter vokterne? Om kontroll av miljøforvaltningen i Norge.
 • Winge, Nikolai K (2015). Innføring i plan- og bygningsrett.
 • Winge, Nikolai K (2015). Innføring i plan- og bygningsrett.
 • Winge, Nikolai K (2015, 12. februar). Kraftlinjestrid kan vare i årevis, meiner jusekspert. [Internett].  NRK - nett.
 • Winge, Nikolai K (2015). Noen miljørettslige dilemmaer - Illustrert med kraftlinjen i Sørdalen naturreservat.
 • Winge, Nikolai K (2015). Plan- og bygningsloven og samordning med sektorlover.
 • Winge, Nikolai K (2015, 14. oktober). Redd miljøet med jussen.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K (2015). Reindrift og konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K (2015, 09. februar). Rettsløse grunneiere?. [TV].  NRK Vestlandsrevyen. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai K (2015). The Norwegian Planning and Building act - a presentation.
 • Winge, Nikolai K (2015, 05. mars). Tilliten verdig? Kronikk om utbygging av verneverdig område i Bærum.  Budstikka. Vis sammendrag
 • Winge, Nikolai K (2015, 21. oktober). Ulovlig vedtak om Marienlyst.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K; Hanssen, Gro Sandkjær & Hofstad, Hege (2015). Fungerer plandelen i plan- og bygningsloven (2008) etter intensjonene?. Plan.  (1), s 38- 39
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015, 24. oktober). Krangelen fortsetter Drammen kommune mener å ha sitt på det tørre. To jusseksperter er uenige.  Dagsavisen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Plan- og bygningsloven, samt konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015, 14. februar). Snøscooterløyper uten plan? Kronikk.  Nationen.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Utredning av planer og tiltak - Konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai K & Holth, Fredrik (2015). Utredning av planer og tiltak - Konsekvensutredninger.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen (2014). Forvaltningsrett.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. aug. 2017 13:04 - Sist endret 23. aug. 2018 10:14

Forskergrupper