2.8 Yrkesetiske retningslinjer (utvalg)

Yrkesetisker retningslinjer for jordmødre

Den norske jordmorforenings (Dnjs) landsmøte vedtok i 2005 å slutte seg til International Confederation of Midwives (ICM)’s «International Code of Ethics for Midwives». Retningslinjene er oversatt til norsk av Faglig etisk utvalg i Dnj.

 

Yrkesetisker retningslinjer for sykepleiere

Da ICNs nye etiske regler forelå våren 2001, besluttet
forbundsstyret at NSFs yrkesetiske retningslinjer skulle revideres. Retningslinjene ble godkjent av forbundsstyret 18. oktober 2001.

 

Yrkesetisker retningslinjer for leger

Vedtatt av landsstyret 1961 med endringer, senest 2015.

 

Yrkesetisker retningslinjer for tannleger

Vedtatt av representantskapet 2011, endret siste gang 2019, med ikrafttredelse 1. desember 2019.

 

Yrkesetisker retningslinjer for tanntekniker

Hentet fra Norges Tanntekniker Forbund

 

Yrkesetisker retningslinjer for psykologer

Etiske prinsipper for nordiske psykologer ble vedtatt av Psykologforeningens landsmøte i 1998.

 

Yrkesetisker retningslinjer for kiropraktorer

Etiske regler for Norsk Kiropraktorforening, vedtatt på landsmøtet 27.10.18

 

Yrkesetisker retningslinjer for fysioterapeuer

NFFs yrkesetiske retningslinjer, sist endret av Hovedlandsmøtet i 2019.

 

Yrkesetisker retningslinjer for ambulansepersonell

Hentet fra Ambulanseforbundet i Delta

 

Yrkesetisker retningslinjer for farmasøyter

Hentet fra Norsk farmasøytisk selskap. Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i Codes of Ethics for Pharmacists, International Pharmaceutcal Federations (FIP) og God apotekpraksis fra Apotekforeningen.

 

Yrkesetisker retningslinjer for audiografer

Yrkesetiske retningslinjer for Helsefagarbeidere i Delta

Publisert 4. mai 2021 23:06 - Sist endret 4. mai 2021 23:19