4.11 Hpl. § 13 Markedsføring

Helsepersonelloven § 13 Markedsføring

«Markedsføring av helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig, nøktern og saklig.

Ved markedsføring av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester, gjelder første ledd tilsvarende.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om markedsføring av helse- og omsorgstjenester, og kan herunder fastsette forbud mot visse former for markedsføring.»

Bildet kan inneholde: rektangel, himmel, fiolett, font, magenta.

Bestemmelsen stiller krav til markedsføring, som skal være

 1. forsvarlig
 2. nøktern
 3. saklig

Loven stiller dermed krav til både

 • form
 • innhold

 Det kan være en vanskelig grensegang mellom offensiv, lovlig markedsføring og det som rammes av helsepersonelloven § 13 og kravene til forsvarlighet, saklighet og nøkternhet.Eksempler fra praksis – tror du disse formuleringsmåtene er lovlige?

  • «Ridebukselår»", «kalkunhals», «ørnenese» og liknende.
  • «Med ører som fanger folks oppmerksomhet …» (om ørekorreksjon).
  • «Minnene forsvinner ikke selv om sporene gjør det» (om rynkefjerning).
  • «Alle kvinner er ikke likt utrustet» (om kvinners bryster).
  • «Etter to til tre timer kan du reise fra klinikken med en slankere kropp!»
  • «Har du lyst – har du lov!»
  • «Å fikse på»

Publisert 4. mai 2021 21:48 - Sist endret 4. mai 2021 21:49