Supplerende undervisningsmateriell - Helserett (UiO)

JUS5550 (MA) og JUS1550 (BA)

JUS5550 (MA)

Helsepersonelloven - med vekt på forsvarlighetskravet

Lysbilder - forberedelsesversjon (M. Kjelland 2017)

Lysbilder - FULLVERSJON (legges ut etter forelesningen)

Disposisjonshefte (M. Kjelland 2017)

 

Oppgave- og fremstillingsteknikk

Oppgave - «aktiv forelesningsdel» (M. Kjelland 2016)

Hefte med besvarelser for kommentering. Kjelland og Befring Helserett (UiO) 2016.pdf (legges ut ifbm. forelesningen)

WORD (skrivbar) Hefte med besvarelser for kommentering. Kjelland og Befring 2016.docx (legges ut ifbm. forelesningen)

Lysbilder - til støtte for de muntlige forklaringene. M. Kjelland 2016 (legges ut ifbm. forelesningen)

Lydbok - tolkning- og anvendelse av dommer. M. Kjelland

Lydbok - praktiske råd ved studiet av dommer. M. Kjelland 

Siste time skrivekurs

 

 

JUS1550 (BA)

Publisert 17. mars 2017 11:14 - Sist endret 11. okt. 2017 23:10