Ragnhild Helene Hennum

Bilde av Ragnhild Helene Hennum
English version of this page
Telefon +47-22859612
Mobiltelefon +47-97022147
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Ragnhild Hennum er født i 1967. Hun ble cand. jur i 1991 ved Universitetet i Oslo, og tok graden dr. philos samme sted i 1999. Hun var i perioden 1992-2003 tilknyttet Institutt for kriminologi og rettssosiologi i ulike typer stillinger: Forsker, doktorgradsstipendiat, post.doc. stipendiat og universitetslektor. Fra 2004 har Hennum vært ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett. Hennum er nå professor ved samme institutt.

Forskningsfelt

Hoveddelen av Hennums vitenskapelige arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom strafferett/straffeprosess og rettssosiologi. Hun har i tillegg til doktorgraden Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn, publisert arbeider om straffutmåling, de rettslige sidene ved dødshjelp, seksualisert vold generelt, strafferettslige særreaksjoner og tvangsekteskap. Hun underviser i straffeprosess og strafferett.

Emneord: Rettssosiologi, Strafferett og straffeprosess, Barnerett

Publikasjoner

  • Hennum, Ragnhild Helene (2016). Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse, I: Njål Høstmælingen; Kirsten Sandberg & Elin Saga Kjørholt (red.),  Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. 3. utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025186.  Kapittel 15.  s 329 - 356
  • Bakketeig, Elisiv & Hennum, Ragnhild Helene (2014). Status 15 år etter: Hva bestemmer utfallet av saker om seksuelle overgrep mot barn?, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel 2.  s 21 - 38
  • Hennum, Ragnhild Helene (2010). Kjønnslikestilling på ville veier - kan kjønnsnøytrale krisesentre forsvares?, I: Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.),  Rettferdighet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215015569.  kapitel 6.  s 126 - 141

Se alle arbeider i Cristin

  • Hennum, Ragnhild Helene (2013). Voldtekt og seksuelle overgrep mot barn - spiller strafferetten en rolle?, I: Kerstin Nordlöf (red.),  Argumentation i nordisk straffrätt.  Norstedts Juridik AB.  ISBN 978-91-39-11296-9.  Kapittel 5.  s 69 - 84
  • Jordal, Per J.; Elden, John Christian; Hennum, Ragnhild Helene; Leikvik, Helge; Nielsen, Stina Sveier; Norden, Dag Bugge; Rehman, Eitya; Ryan, Inge; Røkke, Mona & Strandbakken, Asbjørn (2011). Juryutvalget NOU - Norges offentlige utredninger 2011: 13.
  • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Adferd og personlig ansvar.
  • Hennum, Ragnhild Helene (2009). Forskning på rettsapparatet.
  • Hennum, Ragnhild Helene (2009, 06. april). Intervju: – Foreldelse er et stort problem.  Vårt Land.
  • Hennum, Ragnhild Helene (2009, 18. august). Intervju: Det er mulig å sette Mulla Krekar i forvaring ved å endre norsk lov. [TV].  NRK Dagsrevyen.
  • Hennum, Ragnhild Helene (2009, 27. mai). Intervju: Hva er rett og galt? Professor Ragnhild Hennum om den nye straffeloven i "Sånn er livet". [Radio].  NRK P2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. mars 2008 09:23 - Sist endret 9. apr. 2014 15:17

Prosjekter