Silje Aambø Langvatn

Gjesteforsker
Bilde av Silje Aambø Langvatn
Telefon 22850135
Mobiltelefon 99161737
Brukernavn
Besøksadresse Offentlig rett Domus Nova 5. etasje St. Olavs plass 5 0165 OSLO
Postadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO

Silje Aambø Langvatn har bakgrunn frå studier i europeisk og internasjonal politikk (MSc, University of Edinburgh 2001) og filosofi (cand. phil., Universitetet i Bergen 2005). Ho har doktorgraden sin i politisk filosofi med avhandlinga "The Idea and Ideal  og Public Reason - John Rawls' Attempt to Conceptualize a Well-ordered Constitutional Democracy" (Universitetet i Bergen 2006-2013, med forskningsopphold ved Goethe Universität Frankfurt 2007-8, og Harvard University 2009-10). I 2011 arbeidde Langvatn  i koordinatorgruppa på det europeiske FP7-prosjektet "Value Isobars".

Langvatn er tilsett som filosof ved PluriCourts, og knytt til gruppa som arbeider med internasjonal strafferett.

Publikasjoner

Langvatn, Silje Aambø (2013). The Idea and Ideal of Public Reason – John Rawls’ Attempt to Conceptualize a Well-ordered Constitutional Democracy . PhD- avhandling, Universitetet i Bergen, 299 s.

Langvatn, Silje Aambø (2011). Superborgaren. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  1, s 90- 97

Langvatn, Silje Aambø (2010). Martha Nussbaum - i rettferdas nybrottsland, I: Jørgen Pedersen (red.),  Moderne politisk teori.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3292-4.  4.  s 95 - 117

Langvatn, Silje Aambø (2005). Martha Nussbaums universalistiske feminisme. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  22(4), s 360- 372

 • Langvatn, Silje Aambø; Dunoff, Jeffrey L. & Westergren, Martin (2019). Introduction to the Symposium: Political and Legal Theory on the Legitimacy of International Courts. Temple International and Comparative Law Journal.  ISSN 0889-1915.  33(2), s 242- 246
 • Langvatn, Silje Aambø & Squatrito, Theresa (2017). Conceptualizing and Measuring the Legitimacy of International Criminal Tribunals, In Nobuo Hayashi & Cecilia Marcela Bailliet (ed.),  The Legitimacy of International Criminal Tribunals.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-14617-4.  2.  s 41 - 65
 • Langvatn, Silje Aambø (2016). Legitimate, but unjust; just, but illegitimate: Rawls on political legitimacy. Philosophy & Social Criticism.  ISSN 0191-4537.  42(2), s 132- 153 . doi: 10.1177/0191453715615386
 • Langvatn, Silje Aambø (2016). Rawls' Political Liberalism Reconstructed, I: Gunnar Skirbekk (red.),  "Philosophy Beyond Borders" revidert og utvida utgåve.  Zhejiang University Press.  ISBN 9787308159135.  19.  s 456 - 488
 • Langvatn, Silje Aambø (2016). Should International Courts Use Public Reason?. Ethics and International Affairs.  ISSN 0892-6794.  30(3), s 355- 377 . doi: 10.1017/S0892679416000265
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Public reason and political legitimacy, In Cathrine Holst (ed.),  Expertise and Democracy.  ARENA Centre for European Studies.  ISBN 978-82-93137-45-0.  Chapter 6.  s 117 - 139
 • Langvatn, Silje Aambø & Høgestøl, Sofie A.E. (2014). Book Review: International Criminal Justice: Legitimacy and Coherence, edited by G. Boas, W. A. Schabas and M. P. Scharf. Nordic Journal of International Law.  ISSN 0902-7351.  83(3), s 347- 355 . doi: 10.1163/15718107-08303003
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). Superborgaren. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  1, s 90- 97
 • Langvatn, Silje Aambø (2010). Martha Nussbaum - i rettferdas nybrottsland, I: Jørgen Pedersen (red.),  Moderne politisk teori.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3292-4.  4.  s 95 - 117
 • Langvatn, Silje Aambø (2007). Feminisme i Tangoland. Fett.  ISSN 1504-1921.  1
 • Langvatn, Silje Aambø (2005). Martha Nussbaums universalistiske feminisme. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  22(4), s 360- 372
 • Langvatn, Silje Aambø (2004). A Systematic Approach to Karl-Otto Apel's Explication of the Conception of Truth. Proceedings of the Durham-Bergen Postgraduate Philosophy Seminar.  ISSN 1745-7092.  II, s 73- 96

Se alle arbeider i Cristin

 • Langvatn, Silje Aambø (2019). Hva er Demokrati?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2019). International Courts as Exemplars of Global Public Reason.
 • Langvatn, Silje Aambø (2019). What is it we disagree about, when we disagree about the legitimacy of an institution?.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2018). Accountability of experts - is it what we need?.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2018). Accountability of experts: What does it mean, why is it challenging - and is it what we need?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2018). Analyzing institutional legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2018). Institutional legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2018). What is it we disagree about, when we disagree about the legitimacy?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). Conceptualizing legitimacy in discussions about international courts.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). Do we improve the legitimacy of international courts by making them "more accountable"?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). Is there a place for public reason in post-truth politics?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). Populist backlashes against international courts - Invited comment on Erik Voeten's PluriCourts annual lecture.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). Post public reason in an age of post-truth politics?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). Rawls' political political philosophy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). "The exemplar of public reason- A framework for analyzing public reason in courts".
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). The turn from justice to legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). ""Use of public reason" or "the public use of reason""?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2017). What do we mean when we say that there is a legitimacy crisis for human rights?.
 • Langvatn, Silje Aambø & Holst, Cathrine (2017). Accountability of expertise? Frameworks for addressing the normative challenges of increasing reliance on experts.
 • Langvatn, Silje Aambø (2016, 28. mai). Et tverrfaglig problem.  Klassekampen.
 • Langvatn, Silje Aambø (2016). International Courts and non-arbitrary discretionary power.
 • Langvatn, Silje Aambø (2016). Judges as moral experts in courts.
 • Langvatn, Silje Aambø (2016). Public reason - an essentially contested term? Opening address.
 • Langvatn, Silje Aambø & Vigsnes, Eirik (2016, 23. september). Unge forskere sprenger grenser. [Internett].  Forskningsdagene.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2015). Expertise and Democratic Accountability in Courts and Public Administration.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). Courts and Public Reason: Why International Courts May be a Special Case.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). Deliberative demokratimodellar.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). How much can O'Neill's justificatory approach to human rights justify? - Comment on Onora O'Neill's Grimen lecture.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). International Courts' Public Reason.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). Legitimate, but Unjust. Just, but Illegitimate..
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). Rawls on Theoretical and Practical Reason.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). Should International Courts use Public Reason?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). The Legitimacy of International Courts: How do we conceptualize it?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). Why International Courts should use Public Reason.
 • Langvatn, Silje Aambø (2015). Why some international courts should sometimes use public reason, and what that might mean in practice.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). 17. Mai: Frå pølsefest til prinsippdiskusjon - kva forhold vanlege borgarar har, og kan ha, til konstitusjonen.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). 17.mai: Frå pølsefest til prinsippdiskusjon? - Kva forhold vanlege borgarar har, og kan ha, til konstitusjonen.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Blind Spots and Complementarity in Habermas' and Rawls' Models of Deliberative Democracy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Borgardygder i Habermas og Rawls sine demokratimodellar.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Daniel Bodansky's Analysis of Legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Er sosialdemokratiet liberalt?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Politisk filosofi for eit sosialdemokrati. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3), s 343- 346
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Public Reason and the Legitimacy of International Courts.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Rawls' Concept and Conception of Political Legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Rawls' Concept and Conception pf Legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). Rawls' Late Political Liberalism.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). What Does it Mean to Say That an Tnternational Court Should "Reason in Public Reason"?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2014). What Does it Mean to Say that an International Court has a "Public Reason"?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2013, 29. november). Eit rom fullt av elefantar (Om ICC sitt statspartsmøte i Haag 2013).  op.ed. Fokustekst i Klassekampen.
 • Langvatn, Silje Aambø (2013, 25. oktober). Ferdamann med stein i skoen. (Svar til Arild Pedersen sitt "Ferdaminne frå Skjervheimen" i Dag og Tid, 27.10.2013).  Dag og Tid.
 • Langvatn, Silje Aambø (2013). Frå "De Stummes Lejr" til "idealet om offentlig fornuft".
 • Langvatn, Silje Aambø (2013). Kvinna - Den tause borgar. Vis sammendrag
 • Langvatn, Silje Aambø (2013, 28. september). Meir enn Stemmerett.  Stavanger Aftenblad Intervju, s. 40-41.
 • Langvatn, Silje Aambø (2013). Public Reason and Political Legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2013, 13. september). Rawls' røyst.  Morgenbladet Intervju under spalten "Doktoren svarer".
 • Langvatn, Silje Aambø (2013). Rawls' shift in focus from "political justice" to "political legitimacy": What difference does it make?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2013, 05. august). Skuggeskrivarane.  Klassekampen, fokus-tekst.
 • Langvatn, Silje Aambø (2013). The Idea and Ideal of Public Reason – John Rawls’ Attempt to Conceptualize a Well-ordered Constitutional Democracy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2013). The Idea of an European Science and Technology Value Atlas.
 • Lohne, Kjersti; Langvatn, Silje Aambø & Høgestøl, Sofie A.E. (2013). Reflections on the ICC-ASP Conference and International Criminal Justice.
 • Melvær, Knut & Langvatn, Silje Aambø (2013, 01. oktober). Grunnlov tatt for gitt? Demokrati og offentlig begrunnelse. [Internett].  udannet (podcast).
 • Langvatn, Silje Aambø (2012, 03. november). Intervju om prosjektet Value Isobars og The European Science &Technology Value Atlas. [TV].  Kunnskapskanalen: Vitenskapshvelvet NRK2.
 • Langvatn, Silje Aambø (2012, 25. april). Kortfilm som presenterer Prosjektet Value Isobars og The European S&T Value Atlas. [TV].  Åpningen av Christiekonferansen 2012.
 • Langvatn, Silje Aambø (2012, 19. november). Kva er det norske? Kronikk. [Internett].  NRK ytring.
 • Langvatn, Silje Aambø (2012). Kvinna - Den tause borgaren.
 • Langvatn, Silje Aambø (2012). Rawls on Legitimacy.
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). Eit nytt offentlegheitsideale?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). Hemmelig val og offentlig fornuft.
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). Practice dependence and political constructivism in Rawls' Political Liberalism.
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). Presentation of the idea of an European Science and Technology Value Atlas (ESTVA).
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). Rawls on "Public reason", Habermas on "Public use of Reason".
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). Reconstructing Rawls' Political Liberalism.
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). Superborgaren. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Langvatn, Silje Aambø (2011). What Rawls asks of the individual.
 • Langvatn, Silje Aambø (2010). Private følelser og offentlig fornuft?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2010). Public Reason - Also in Private: On the importance of "Pre-public Reasoning" as part of Rawls' civic ideal.
 • Langvatn, Silje Aambø (2010). Rawls' Idea of Public Reason - Between "Public Reasons" and "Reasoning in Public".
 • Langvatn, Silje Aambø (2010). Rawls om "offentlig fornuft" versus Habermas om "offentlig bruk av fornuften".
 • Langvatn, Silje Aambø (2009). Can a liberal state support basic research? A Political Liberal Approach.
 • Langvatn, Silje Aambø (2009). Grounding Political Morality- In Mediis Rebus.
 • Langvatn, Silje Aambø (2008). Kan ein liberal stat støtte grunnforskning?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2007). Gud i det offentlege, eller offentleg gudløyse? Politisk liberale tilnærmingar.
 • Langvatn, Silje Aambø (2007). Normative grounding in Political Liberalism: "postmetaphysical", "non-metaphysical" or "freestanding"?.
 • Langvatn, Silje Aambø (2005). Argumentativ reformasjon. Demo.  ISSN 1503-3171.  4, s 30- 31
 • Langvatn, Silje Aambø (2005). Eit muslimsk, feministisk dilemma. Fett.  ISSN 1504-1921.  4, s 52- 53
 • Langvatn, Silje Aambø (2005). Menn om Menn. Fett.  ISSN 1504-1921.  38(2), s 36
 • Langvatn, Silje Aambø (2005). Når sant må seiast- Ein diskusjon av Karl-Otto Apels transcendentalpragmatiske sanningskonsepsjon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. sep. 2018 13:32 - Sist endret 9. des. 2019 12:14

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter