sondreth

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Bakgrunn

Utdanning:

  • 2007-2011: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2013-2014: LLM, University of Cambridge

Arbeidserfaring:

  • 2010-2011: Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
  • 2012-2013: Førstekonsulent, Rettsavdelingen, Utenriksdepartementet
  • 2012-2013: Kurslærer, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
  • 2013-2014: Redaksjonsmedlem, Cambridge Journal of International and Comparative Law
  • 2014-: Stipendiat, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo


Forskningsfelt

Sondre Torp Helmersen skriver PhD-avhandling om internasjonale domstolers bruk av juridisk litteratur.

Han var på utenlandsopphold ved Lauterpacht Centre for International Law, University of Cambridge fra september 2016 til juli 2017.

Emneord: Folkerett, Rettskildelære, Menneskerettigheter, Europarett, Allmenn rettsteori

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. jan. 2014 09:36 - Sist endret 11. aug. 2017 14:40