Thomas Gammeltoft-Hansen

Professor II
Brukernavn
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Thomas Gammeltoft-Hansen er Professor II på prosjektet Nordic Branding. Her forsker han på migrasjon og negativ branding av nordiske land i forbindelse med migrasjon og flyktningkrise.

I tillegg til å være Professor II på Universitetet i Oslo er Gammeltoft-Hansen forskingsleder på Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law og adjunkt professor i jus på Universitetet i Aarhus. Han har PhD (i folkerett) fra Universitetet i Aarhus, MSc (i flyktning studier) fra Universitetet i Oxford og master (i statsvitenskap) fra Københavns Universitet.

Forskningen hans fokuserer på internasjonal flyktningrett, menneskerettigheter og forholdet mellom folkerett og politikk. Han har forfattet og redigert flere bøker, redigerer bokserien ‘Routledge Studies in Human Rights’ og er i det redaksjonelle styret til ‘Cambridge Asylum and Migration Studies. Gammeltoft-Hansen kommenterer regelmessig på spørsmål om asyl og innvandring i nordiske og internasjonale medier. Han har konsultert en rekke internasjonale organisasjoner, regjeringer og sivilsamfunnsorganisasjoner og var tidligere medlem av den danske flyktningenemnden.

Utvalgte bøker:

  • ‘Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control (Cambridge University Press, 2011),
  • ‘The Changing Practices of International Law’ (Cambridge University Press, 2018),
  • ‘Tracing the Roles of Soft Law in Human Rights (Oxford University Press, 2016)
  • ‘The Power of Legality: International Law and its Practices’ (Cambridge University Press 2016)
  • ‘Human Rights and the Dark Side of Globalisation’ (Routledge, 2016)
  • ‘Protecting the Rights of Others’ (DJØF, 2013)
  • ‘The Migration Industry: The Commercialisation of International Migration’ (Routledge, 2013)
  • Sovereignty Games: Instrumentalizing State Sovereignty in Europe and Beyond (Palgrave, 2008)

CV

Publikasjonsliste

 

Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 3. juli 2018 07:59 - Sist endret 3. juli 2018 11:22