Tomas Midttun Tobiassen

Bilde av Tomas Midttun Tobiassen
English version of this page
Telefon +47 22850245
Mobiltelefon 90585476
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Faglige interesser

 • Konstitusjonell rett
 • Forvaltningsrett
 • Juridisk metode (rettskildelære)
 • Rettsfilosofi
 • Komparativ rett

Bakgrunn

Tomas Midttun Tobiassen har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2017) og mastergrad i filosofi fra samme sted (2014). Tomas jobbet tre år som advokatfullmektig og advokat hos Regjeringsadvokaten før han begynte som stipendiat ved Institutt for offentlig rett i desember 2020.

Doktorgradsavhandlingen hans handler om legalitetsprinsippet, begreper om lov i den norske grunnloven og forholdet mellom lov og rett. 

Tomas har undervist i både filosofi og rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og de siste årene har han undervist i statsforfatningsrett, forvaltningsrett, menneskerettigheter og sivilprosess. Han har gitt ut én bok, Når myndighetene griper inn - En studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis.

Tomas er redaksjonssekretær i tidsskriftet Lov og Rett.

Høsten 2022 og frem til 31. januar 2023 er Tomas på forskningsopphold på Harvard Law School, finansiert av Fulbright-programmet.

Emneord: Statsforfatningsrett, Rettskildelære, Forvaltningsrett, Rettsfilosofi, Konstitusjonell rett, Menneskerettigheter, Allmenn rettsteori, Rettsfilosofi

Publikasjoner

 • Ulfstein, Geir & Tobiassen, Tomas Midttun (2022). Klarhet om klarhetskravet. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61, s. 347–348.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tobiassen, Tomas Midttun (2019). Når myndighetene griper inn - En studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis. Fagbokforlaget. ISBN 9788245025552.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2022). Koronaforskriften: Gir uklar medisinskfaglig begrunnelse full fest? Rett24.no.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2022). Nye tider for legalitetsprinsippet i Høyesterett? Lov og Rett. ISSN 0024-6980. 61(2), s. 65–66. doi: 10.18261/lor.61.2.1.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Oversikt over reglene om taushetsplikt.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Ratihabisjon og stadfestelse.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Det er ikke mulig å innføre coronasertifikat nå. VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2021). Koronasertifikat krever neppe særskilt hjemmel i lov. Rett24.
 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2021). Vaksinerekkefølgen bør revurderes. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Tobiassen, Tomas Midttun & Skretting, Nils Gunnar (2021). Selv om man inviteres på fest, bør man ikke nødvendigvis alltid komme. Rett24.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2020). En oversikt over legalitetsprinsippets hjemmelskrav.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2014). Filosofisk ufullstendig. Minerva. ISSN 0026-4695.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2014). Boken ‘Eksisterer Gud?’ eksisterer ikke. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. 3, s. 46–51.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2013). On the problem of consciousness and the nature of philosophy. An interview with David Chalmers. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2012). Some explanatory defects of moral non-naturalism. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2012). Do we and should we rely on intuitions in philosophy? Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. s. 13–25.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2011). We lack character, but we can live with it. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.
 • Tobiassen, Tomas Midttun (2011). Opp av lenestolen og inn i laboratoriet. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. des. 2020 12:27 - Sist endret 29. aug. 2022 16:45