Anja Tryti

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema

Temaet for Anja Tryti sin masteroppgave er hva som utgjør samme "krav" i relasjon til rettskraftens avvisningsbestemmelse i tvisteloven § 19-15 tredje ledd. Hva som utgjør samme krav er vurderingstema i en rekke bestemmelser i tvisteloven. Det vil undersøkes om identitetsvurderingen vil være den samme i alle disse relasjonene, eller om vurderingen kan måtte løses forskjellig avhengig av hvilken bestemmelse vurderingen foretas i. I tillegg skal hun undersøke hvilken betydning prosessøkonomiske hensyn har for identitetsvurderingen. 

Faglige interesser

Prosessrett, forvaltningsrett, kontraktsrett

Publisert 17. mars 2021 16:06 - Sist endret 23. mars 2021 15:07