anjatry

Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Tema

Temaet for Anja Tryti sin masteroppgave er hva som utgjør samme "krav" i relasjon til rettskraftens avvisningsbestemmelse i tvisteloven § 19-15 tredje ledd. Hva som utgjør samme krav er vurderingstema i en rekke bestemmelser i tvisteloven. Det vil undersøkes om identitetsvurderingen vil være den samme i alle disse relasjonene, eller om vurderingen kan måtte løses forskjellig avhengig av hvilken bestemmelse vurderingen foretas i. I tillegg skal hun undersøke hvilken betydning prosessøkonomiske hensyn har for identitetsvurderingen. 

Faglige interesser

Prosessrett, forvaltningsrett, kontraktsrett

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 17. mars 2021 16:06 - Sist endret 23. mars 2021 15:07