Atoofah Naqvi

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Atoofah Naqvi
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema

Atoofah skriver om aggresjonsforbrytelsen i art. 8bis i statuttene til den internasjonale straffedomstolen (ICC). Art. 8bis kriminaliserer det folkerettslige forbudet mot aggresjonshandlinger og gir ICC jurisdiksjon til å bl. a. straffeforfølge statsledere som autoriserer ulovlig maktbruk. Oppgaven fokuserer på vilkåret om en kvalifisert aggresjonshandling, herunder hvor terskelen for «manifest violation» av maktforbudet i FN-pakten ligger. I tillegg undersøkes forholdet mellom FN-pakten og ICCs statutter, de to rettslige regimene som regulerer maktbruk i internasjonal rett. Oppgaven faller slik i skjæringspunktet mellom generell folkerett og internasjonal strafferett. Oppgaven veiledes av Sofie Høgestøl.

Faglige interesser

Folkerett, Internasjonale domstoler og tribunaler, Internasjonal strafferett, EU- og EØS-rett, Prosessrett

Publisert 17. mars 2021 13:54 - Sist endret 14. sep. 2021 14:49