Bendik Nestvold Bendiksen

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Bendik Nestvold Bendiksen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tema

Temaet for masteroppgaven vil være grensedragningen mellom når det offentlige kan vedta ordninger i kraft av sin eierrådighet og når ordningene må vedtas med hjemmel i lov. Temaet vil bli belyst med ulike konkrete problemstillinger. Blant om en psykiatrisk avdeling kan vedta husordensregler som nekter innlagte pasienter å besøke hverandre alene på pasientrom gjennom eierrådighet, eller om en slik husordensregel krever hjemmel i lov.

Faglige interesser

Statsforfatningsrett, strafferett og forvaltningsrett

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 9. mars 2022 14:04 - Sist endret 21. sep. 2022 12:51