Charlotte Aslesen

Vit. assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Charlotte Aslesen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Bakgrunn

Charlotte Aslesen er nylig utdannet med master i historie fra Universitetet i Oslo (2020). Hun jobber nå som vitenskapelig assistent og prosjektkoordinator for det tverrfaglige forskningsprosjektet Nordic Branding og er mest involvert i en medieanalyse av utenlandske nyhetskilders dekning av Nordens respons på COVID-19 pandemien.
Hun leverte masteroppgave med tittelen «Gendering the Emotionality of a Revolution: Male revolutionaries’ emotional expression after the establishment of the southern Irish state» og hennes opprinnelige fagfelt inkluderer kjønnshistorie, følelseshistorie og irsk nasjonalisme. Som student har hun også vært redaktør i studenttidsskriftet Fortid (2019-2020).

Arbeidsområder

  • Vitenskapelig assistent på Institutt for offentlig rett ved Nordic Branding-prosjektet.
  • Prosjektkoordinator for Nordic Branding.
  • Cristin-superbruker for instituttet
  • Div. administrative oppgaver for IOR.

Utdanning

Mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2020).
Bachelorgrad i historie fra Universitetet i Oslo (2017).

Faglige interesser

Historie, pandemi, nasjonalisme, kjønnsstudier.
 

Publisert 3. sep. 2020 13:23 - Sist endret 3. des. 2021 13:43