Hannah Cecilie Brænden

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Hannah Cecilie Brænden
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema

Hannah skal undersøke om Den europeiske menneskerettskonvensjon Artikkel 2 og 8 forplikter konvensjonsstatene til å treffe tiltak for å beskytte sine innbyggere mot trusselen klimaendringene representerer for retten til liv og privatliv. I den forbindelse skal hun se nærmere på om, og i så fall hvordan, Parisavtalen påvirker tolkningen av menneskerettighetene. Oppgaven er inspirert av den siste tidens klimasøksmål både i Norge og andre land, samt en felles uttalelse fra flere FN-organer om at et land må iverksette tiltak for å redusere klimagassutslipp med «the highest possible ambition» for å overholde sine menneskerettighetsforpliktelser.

Faglige interesser

Menneskerettigheter, miljørett, klimarett, EMK, Parisavtalen

Publisert 26. aug. 2020 13:59 - Sist endret 16. sep. 2020 17:18