Ingvild Ladegård Lockert

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Ingvild Ladegård Lockert
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tema

Tema for oppgaven er offentlighetsprinsippet i møte med systemer for automatisert saksbehandling i velferdsforvaltningen. Oppgaven vil undersøke i hvilken grad det rettslige innholdet i systemene, samt avgjørelser og vurderinger som er tatt om tolkning, saksbehandlingsregler og grunnleggende rettigheter skal dokumenteres på en slik måte at retten til innsyn er virksom for å ivareta de demokratiske hensynene bak offentlighetsprinsippet. 

Publisert 9. mars 2022 11:58 - Sist endret 28. mars 2022 11:33