Mahalet Tadesse

Bilde av Mahalet Tadesse
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tema

Mahalet Tadesse skal skrive en masteroppgave om Den internasjonale straffedomstol, ICC og straffeforfølgning av aggresjonsforbrytelser. Oppgaven vil også undersøke FNs sikkerhetsråds rolle i dette arbeidet.

Faglige interesser

Internasjonal strafferett, krigens folkerett, kvinnerett

Publisert 17. mars 2021 13:55 - Sist endret 23. mars 2021 14:48