Maja Viktoria Spigseth Vestad

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Maja Viktoria Spigseth Vestad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Maja deltar i forskningsprosjektet LAW22JULY: RIPPLES, og har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi.

Faglige interesser

Maja er interessert i hvordan ulike former for konflikt forstås, bearbeides og formidles, og hvordan deltakere i konflikt opplever sine handlingsrom (agency).

Hennes masteravhandling Konfliktens anatomi: Hytteforbudet i et ruralkriminologisk perspektiv undersøkte reaksjonene på det nasjonale hytteforbudet (et tidlig smitteverntiltak) i fire norske «hyttekommuner». Et hovedfunn var at hytteforbudskonflikten eskalerte i ulik grad i de fire kommunene, og at dette kunne ses i sammenheng med i hvilken grad hytteeier- og lokalinnbyggergruppene hadde erfart relativ belastning i forhold til hverandre tidligere. Forbudet skapte en situasjon hvor beslutningsmakt og tilhørighet til sted i pandemisk kontekst ble viktig for informantene, som førte til mistenksomhet, forfølgelse, trusler, inn- og utestengelser gjennom brøytenekt, anmeldelser, og trusler om å involvere politi og militære i å hente ut hytteeiere. Ved å kombinere kriminologiske, antropologiske, sosiologiske og juridiske perspektiver stilte avhandlingen også spørsmål ved hvorvidt etablert teori fungerer i rurale kontekster.

Faglige interesser

Agency, rural kriminologi, borgervern, overvåkningssamfunnet, korona og rettsstaten, digital kriminalitet, sosiale bevegelser og konflikt.

Utdanning

2021: Master i kriminologi, IKRS, UiO [Konfliktens anatomi: hytteforbudet i et ruralkriminologisk perspektiv]

2016: ABA Crime, Justice and Legal Studies, La Trobe University

2016: ABA Anthropology, La Trobe University

Undervisning

Maja underviser og sensurerer i KRIM1100 og JUS4122.

Publisert 19. aug. 2021 14:52 - Sist endret 7. okt. 2021 12:42