Sebastian Mydland Langbakk

Vitenskapelig assistent - Institutt for offentlig rett
Bilde av Sebastian Mydland Langbakk
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema

Sebastian Mydland Langbakk skal skrive om domstolskontroll med EØS-rettslige krav til forvaltningens organisering. Temaet er aktualisert av et stadig økende antall forordninger og direktiver som stiller krav til at enkelte forvaltningsorganer organiseres på en bestemt måte. Oppgaven vil undersøke i hvilken grad disse kravene er gjenstand for nasjonal domstolskontroll og hvilke rettsfølger som står til rådighet dersom domstolene konstaterer brudd.

Faglige interesser

Forvaltningsrett, EU/EØS-rett, Prosessrett
 

Publisert 17. mars 2021 13:53 - Sist endret 15. sep. 2021 15:15