Sigurd Høines

Vitenskapelig assistent
Bilde av Sigurd  Høines
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Tema

Sigurd skriver en masteroppgave om alternativvurderinger ved konsekvensutredning av vindkraftanlegg til lands. Oppgaven er todelt: For det første foretas det en rettsdogmatisk analyse av reglene som styrer alternativvurderingene. Analysen kretser særlig rundt hvordan konsekvensutredningsforskriften § 19 annet ledd skal forstås i lys av Direktiv 2001/42/EF (plandirektivet) og 2011/92/EU (tiltaksdirektivet). For det andre foretas det en rettsempirisk analyse av hvordan alternativvurderinger faktisk gjennomføres i utvalgte konsesjonsdokumenter.

Faglige interesser

Forvaltningsrett, miljørett, energirett, EØS-rett 

Publisert 20. jan. 2020 15:37 - Sist endret 17. sep. 2020 14:43