Tensaye Alemu

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kristian Augusts gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Tema

Masteroppgaven vil omhandle påtalemyndighetens adgang til å ta beslag i datamateriale som er lagret på servere i utlandet. Avhandlingen vil ta utgangspunkt i Høyesteretts avgjørelse i HR-2019-610 (Tidal). Oppgaven vil berøre temaer som utøvelse av håndhevelsesjurisdiksjon samt suverenitetsprinsippet.

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 22. aug. 2022 11:39 - Sist endret 3. okt. 2022 12:06