Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 24. jan. 2020 08:3009:30, Lødrups kjeller, DMV

Formålet med seminaret er å samle innspill fra praktikere om temaet. Innspill og synspunkter fra seminaret vil kunne bli lagt frem under diskusjonen ved UNCITRAL Arbeidsgruppe II i februar.

Tid og sted: 7. mai 2020 12:008. mai 2020 13:30, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet

I syfte att bättre lära känna den panträttsliga regleringen i våra nordiska grannländer arrangerar Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet i samarbete med Oslo Centre for Commercial Law och Stockholm Centre for Commercial Law ett symposium där såväl de nämnda som närliggande frågeställningar ska diskuteras. Symposiet er ett forskarsymposium som inte är öppet för praktikere.