Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 15. apr. 2020 12:0013:00, Lødrups kjeller, DMV

Foredrag ved Karoline Haug, stipendiat, Universitetet i Amsterdam.

Tid og sted: 22. apr. 2020 15:0018:00, Auditorium 4, Domus Academica

The group for arbitration and dispute resolution of the Oslo Centre for Commercial Law (OCCL) invites to seminar.

Tid og sted: 7. mai 2020 12:008. mai 2020 13:30, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet

I syfte att bättre lära känna den panträttsliga regleringen i våra nordiska grannländer arrangerar Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet i samarbete med Oslo Centre for Commercial Law och Stockholm Centre for Commercial Law ett symposium där såväl de nämnda som närliggande frågeställningar ska diskuteras. Symposiet er ett forskarsymposium som inte är öppet för praktikere.