Faglunsj: Vinningsavståelseskrav ved overtredelse av lojalitetsplikter

Velkommen til faglunsj onsdag 18. november klokken 12. Her vil professor ved Universitet i Bergen og partner i Schjødt, Erik Monsen, holde et innlegg om temaet «Vinningsavståelseskrav ved overtredelse av lojalitetsplikter».

Bildet kan inneholde: person, ansikt, panne, hode, hake.

 I innlegget skal det redegjøres for om og eventuelt når vinningsavståelseskrav er en alternativ sanksjon overfor den som har overtrådt en lojalitetsplikt. Monsen har relativt nylig publisert en artikkel om temaet i Lov og Rett 01/2020. Denne finner dere her.

Påmelding

På grunn av nye koronaregler så vil dette arrangementet kun gjennomføres via Zoom, det vil altså ikke bli noe fremmøte i Kjerka.

Vel møtt!

Publisert 20. okt. 2020 08:37 - Sist endret 13. sep. 2021 17:53