UTSATT: Selvstendig rettsvernshevd i etterkant av Forusstranda-dommen – Avviklet, utviklet eller på stedet hvil?

I HR-2017-33-A (Forusstranda-dommen) tok Høyesterett blant annet stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. I etterkant av dommen har det oppstått flere synspunkter i teorien om hva som er den rettslige statusen for regelen.

Bildet kan inneholde: bygning, rom, interiørdesign, ballsal, arkitektur.

Gamle Festsal, UiO

I innledningsforedraget trekkes det kort gjennom det rettslige grunnlaget for regelen om selvstendig rettsvernshevd. Deretter presenteres kort rettsoppfatningene rundt selvstendig rettsvernshevd som eksisterte i forkant av Forusstranda-dommen, før disse rettsoppfatningene sammenholdes med premissene i Forusstranda-dommen. Avslutningsvis vil innleder drøfte hva som er status for selvstendig rettsvernshevd i etterkant av Forusstranda-dommen. Innleder tar sikte på å sammenligne de ulike synspunktene om selvstendig rettsvernshevd som har blitt fremsatt i teorien i etterkant av dommen.

Program

Program som pdf.

1500 – 1545:      Innledning av Sverre Magnus Salvesen 

1545 – 1555       Pause

1555 – 1625       1. kommentar av Hans Fredrik Marthinussen

1625 – 1630       Pause

1630 – 1700       2. kommentar av Borgar Høgetveit Berg

1700 – 1730       Debatt

Innlederne får først muligheten til å kommentere hverandres foredrag Deretter åpnes det for spørsmål og kommentarer fra salen

Påmelding

På grunn av smitteverntiltak er det begrenset antall plasser og vi må derfor be om påmelding. Det blir også mulighet for å delta digitalt.

Vi følger selvfølgelig alle smittevernsråd og gjeldende regler i Gamle Festsal. Vi ber alle deltakere være bevisste på 1 metersregelen på vei inn og ut av lokalene, samt avstå fra deltakelse ved sykdomstegn eller ved pålagt karantene.
 

Publisert 25. sep. 2020 13:43 - Sist endret 3. nov. 2020 10:08