Autonomous v nationalistic interpretation of the 1958 New York Convention

Etter to seminarer om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift, organiserer vi nå et webinar sammen med New York University Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law.

Temaet for webinaret er tolkning av New York-konvensjonen om anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

Konvensjonen er gjennomført i voldgiftsloven §§ 45 til 47. Webinaret er derfor direkte relevant til norsk rett.

Spørsmålet som blir drøftet er hvorvidt bestemmelsene skal tolkes i lys av domstolens egen rettstradisjon, eller autonomt.

Torsdag 21 januar drøftes spørsmålet ut fra følgende temaer:

  • Tolkning av konvensjonen generelt,professor Franco Ferrari, NYU
  • Hva som er en voldgiftsavgjørelse, professor Burkhard Hess, Max Planck Institutt
  • Hva som er en voldgiftsavtale,professor Dennis Solomon, Universitet Passau
  • Hva som kan være gjenstand for voldgift,professor Winnie Ma, Bond University

Påmelding gjøres her.

Publisert 4. jan. 2021 12:21 - Sist endret 4. jan. 2021 12:58