Autonomous v nationalistic interpretation of the 1958 New York Convention

Etter to seminarer om UNCITRALs arbeid med et nytt regelverk for forenklet voldgift, organiserer vi nå et webinar sammen med New York University Center for Transnational Litigation, Arbitration, and Commercial Law.

Temaet for webinaret er tolkning av New York-konvensjonen om anerkjennelse og tvangsfullbyrdelse av utenlandske voldgiftsavgjørelser.

Konvensjonen er gjennomført i voldgiftsloven §§ 45 til 47. Webinaret er derfor direkte relevant til norsk rett.

Spørsmålet som blir drøftet er hvorvidt bestemmelsene skal tolkes i lys av domstolens egen rettstradisjon, eller autonomt.

Mandag 25. januar drøftes spørsmålet ut fra følgende temaer:

  • Rettslig handleevne, professor Francesca Ragno, Universitet Verona
  • Saksbehandling, Dr Friedrich Rosenfeld, Hanefeld, Hamburg
  • Ordre public, professor Giuditta Cordero-Moss, UiO
  • Tvangsfullbyrdelse, Lucas Lim, Drew & Dapier, Singapore
     

Påmelding gjøres her.

Publisert 4. jan. 2021 12:45 - Sist endret 4. jan. 2021 12:59