Webinar om virtuelle forhandlinger i voldgiftssaker

Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR) ved Juridisk Fakultet UiO, arena for voldgift og tvisteløsning, arrangerer en paneldebatt om dette stadig mer praktiske temaet.

Følgende temaer vil bli behandlet:

  • Om og når en voldgiftsrett kan beslutte å gjennomføre en hovedforhandling virtuelt der den ene parten ikke samtykker
  • Oversikt over utfordringer med bruk av virtuelle forhandlinger sammenlignet med tradisjonelle hovedforhandlinger
  • Hva som bør reguleres særskilt i slike saker ("cyber protocol"), bl.a. med utgangpunkt i internasjonale retningslinjer, herunder IBA Rules on theTaking of Evidence 2020 Art 8

Panelet består av:

Presentasjon

Publisert 4. mars 2021 08:22 - Sist endret 14. sep. 2021 09:43