Faglunsj: HR-2021-2248-A - Aurstad Maskin

Formuerettstoget er tilbake på skinnene og onsdag 8. desember klokken 12.00 inviterer formuerettsgruppen til faglunsj på Zoom.

Bildet kan inneholde: person, panne, smil, hake, øyenbryn.

Tema for lunsjen er det enkelte formuerettsjurister vil kalle høstens vakreste eventyr, Høyesteretts avgjørelse i HR-2021-2248-A – Aurstad Maskin. I denne avgjørelsen har Høyesterett uttalt seg om et spørsmål som nok må betegnes som en dynamisk tingsrettslig klassiker – nemlig om hva som skal til for at kjøpere av løsøreting oppnår rettsvern mot selgerens konkursbo.  Stipendiat Morten Smedal Nadheim innleder (og gleder seg veldig).

 

 

Sverre Magnus Bergslid Salvesen kommer med en forberedt kommentar. Salvesen underviser i dynamisk tingsrett og har nylig utgitt boken Kreditorvern. Han er ansatt som Førsteamanuensis ved UiT.

 

 

 

Zoom-link fås ved å kontakte Ørnulf Kristiansen.

Publisert 1. des. 2021 09:57 - Sist endret 6. des. 2021 12:59