Privatrettssymposiet 2022

Velkommen til Privatrettssymposiet 2022 - Oslo Senter for Kommersiell retts nyttårssymposium. 

Symposiet er spekket med dagsaktuelle rettslige temaer over to dager og er delt inn i to plenumssesjoner (åpne for alle) og fire fagspesifikke sesjoner (krever påmelding). 

Privatrettssymposiet arrangeres annet hvert år i regi av Oslo Senter for Kommersiell Rett (OSKR). Formålet med symposiet er å synliggjøre bredden og dybden i forskningen innen kommersiell rett, og styrke kontakten med det praktiske rettsliv.

Dagsaktuelle rettslige temaer i 2022 symposiet

Årets program er utformet i samarbeid mellom Privatrettssymposiets styre og vitenskapelige råd. Hver sesjon har egne fagansvarlige, som har arbeidet frem sesjonenes nærmere faglige innhold. Fagansvarlige for årets åpningssesjon er advokat dr. juris Are Stenvik, BAHR og professor Birgitte Hagland. Fagansvarlige for sesjonene om ”Virksomhetsoverdragelse” er professor Margrethe Buskerud Christoffersen og professor Marianne Jenum Hotvedt. Fagansvarlige for sesjonene om ”Data som formuesgode og data som ressurs” er professor Harald Irgens-Jensen og professor Tobias Mahler. Fagansvarlig for sesjonen om ”Tilbakesøking” er professor Amund Bjøranger Tørum, og fagansvarlig for sesjonen om ”Kontraktsrett i koronaens tid” er førsteamanuensis Herman Bruserud.

Kort programoversikt

Torsdag 13. januar

10.15-12.00   Plenumssesjon, Gamle Festsal

Åpning av symposiet ved Professor dr. juris Amund Tørum, leder OSKR

      Skyldformer i formueretten

 • justitieråd Svante O. Johansson, Högsta Domstolen, Sverige
 • professor Erling Hjelmeng, Ifp
 • professor Lasse Simonsen, Ifp
 • advokat dr. juris Are Stenvik, BAHR

12.00 - 13.00 - Lunsj

13.00 - 16.30 - Fagspesifikke sesjoner

Alternativ 1: Virksomhetsoverdragelse 

 • Erstatningsberegning i virksomhetskjøpstvister
 • Arbeidsrettslig regulering av virksomhetsoverdragelse

Alternativ 2: Data som formuesgode og data som ressurs 

 • Data som formuesgode
 • Data som ressurs. Rettslige instrumenter og hindre for deling av data

Fredag 14. januar

09.30 - 11.00 - Fagspesifikke sesjoner
Alternativ 1: Kontraktsrett i koronaens tid 
Alternativ 2: Beregning av «berikelseskrav»   

11.30 - 12.30 - Plenumssesjon
Hagstrøms minneforelesning

Formuerettslige grunnprinsipper anvendt i livsfellesskap, professor emerita Tone Sverdrup, Ifp

Utdeling av Viggo Hagstrøms nordiske pris til unge privatrettsforskere

Prisvinner er assisterende professor i privatrett Katri Havu ved Helsingfors Universitet. Hun tok doktorgrad i 2014 med en avhandling om konkurranserettslig erstatning i EU-retten og i finsk rett, og har publisert en rekke arbeider internasjonalt innenfor erstatningsrett, konkurranserett og europarett.                                    

Prisen overrekkes av professor emerita Tone Sverdrup, leder av Viggo Hagstrøms stiftelse til fremme av privatrettslig forskning. 

Privatrettssymposiets åpne sesjoner

To av Symposiets mest sentrale sesjoner - plenumssesjonene i Gamle festsal - er åpne for alle. Krever ikke påmelding.

Torsdag 13. januar 2022

10.15-12.00   Plenumssesjon, Gamle Festsal

Åpning av symposiet ved Professor dr. juris Amund Tørum, leder OSKR

Skyldformer i formueretten

 • justitieråd Svante O. Johansson, Högsta Domstolen, Sverige
 • professor Erling Hjelmeng, Ifp
 • professor Lasse Simonsen, Ifp
 • advokat dr. juris Are Stenvik, BAHR

Fredag 14. januar 2022

11.30-12.30 - Gamle Festsal 

Hagstrøms minneforelesning

Formuerettslige grunnprinsipper anvendt i livsfellesskap, professor emerita Tone Sverdrup, Ifp

Utdeling av Viggo Hagstrøms nordiske pris til unge privatrettsforskere

Prisvinner er assisterende professor i privatrett Katri Havu ved Helsingfors Universitet. Hun tok doktorgrad i 2014 med en avhandling om konkurranserettslig erstatning i EU-retten og i finsk rett, og har publisert en rekke arbeider internasjonalt innenfor erstatningsrett, konkurranserett og europarett.                                   

Prisen overrekkes av professor emerita Tone Sverdrup, leder av Viggo Hagstrøms stiftelse til fremme av privatrettslig forskning.

Festmiddag i Professorboligen

Symposiets festmiddag avholdes i Professorboligen, Karl Johans gate 47. Middagen er åpen for alle Symposiets deltakere (påmelding/betaling påkrevd), og er en møteplass der deltakerne treffes og kan fortsette interessante diskusjoner ut i de små timer. Professorboligen er en av Universitetets offisielle representasjonsbygninger. Bygningen er fredet etter lov om kulturminner.

Antrekk: Mørk dress.    

Deltakeravgift

Dag 1, torsdag 13.01: Fagspesifikk sesjon - kr. 650,-

Dag 2, fredag 14.01:   Fagspesifikk sesjon - kr. 650,-

Festmiddag, torsdag 13.01:                        kr. 1 300,- 


Merk at plenumssesjonene holdes i Gamle Festsal, mens de fagspesifikke sesjoner vil holdes i Professorboligen og Kjerka, Domus Media.

Påmeldingsfrist 1. desember 2021. Begrenset antall plasser. Vi gjør oppmerksom på at tidligere symposier ble fulltegnet lenge før påmeldingsfristen utløp. Vær derfor tidlig ute!

For advokater gjelder følgende: Kursbevis vil i etterkant av symposiet bli utstedt til deltakerne til bruk for dokumentasjon av etterutdanning.

Publisert 15. okt. 2021 14:37 - Sist endret 11. nov. 2021 18:10