Paneldiskusjon om sondringen mellom innsatsforpliktelser og resultatforpliktelser

Velkommen til en paneldiskusjon som vil ta opp spørsmålene blant annet i forbindelse med entreprisekontrakter, kontrakter om industrileveranser og IT-kontrakter.

Det sondres stadig oftere mellom innsatsforpliktelser og resultatforpliktelser: Høyesterett betonte i sin avgjørelse om skapindeksfondene (HR-2020-475-A) at DnB hadde påtatt seg innsatsforpliktelser; AstraZeneca forklarte at de forsinkede vaksineleveransene til EU ikke utgjorde mislighold, fordi de «bare» hadde påtatt seg en innsatsforpliktelse.

Hva innebærer sondringen - utover en beskrivelse av forpliktelsens innhold?

Har den konsekvenser for ansvarsgrunnlaget? Er kontrollansvaret utelukket for innsatsforpliktelser?

Paneldeltagerne 

Camilla Bråfelt (Schjødt), Herman Bruserud (Universitetet i Oslo), Ola Nisja (Wikborg Rein) og Amund Tørum (Universitetet i Oslo)

Ordstyrer 

Giuditta Cordero-Moss (Universitetet i Oslo)

 

Utgangspunktet for diskusjonen er en artikkel av Giuditta Cordero-Moss i Jussens Venner 4/21 s. 267-298: Er sondringen mellom innsats- og resultatforpliktelser nyttig?

Artikkelen er tilgjengelig her:  https://uio-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/giudittm_uio_no/EZtkOZFVcmZEsC1oUWChKhgBvIyBjb15rR1NI8GaWgEgiw?e=Lvy5lZ

Det vil bli lett servering.

Frist for påmelding er tirsdag 24. mai.

Publisert 4. mai 2022 08:51 - Sist endret 25. mai 2022 08:15