Omgåelse eller omgåelsesdoktrine i aksjeselskapsretten. Hva går rettsanvendelsen ut på?

Velkommen til formuerettsseminar ved førsteamanuensis Henrik Skar fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Bildet kan inneholde: ansikt, hår, hake, hode, panne.

Seminarlokalet Kjerka. Foto: UiO

Henrik Skar, UiB
Henrik Skar, UiB

I enkelte dommer innen aksjeselskapsretten er det talt om en omgåelsesdoktrine eller rettssetning om at man ved rene omgåelser må kunne se bort ifra den løsning som ellers ville følge av alminnelig tolkning, se bl.a. Rt. 2012 s. 1628 «Nordavis» (avsnitt 45). Temaet for innlegget og diskusjonen er hva denne rettsanvendelsen går ut på.

Innleder er førsteamanuensis Henrik Skar fra Det juridiske fakultet i Bergen som har skrevet artikkel om emnet, «Omgåelse i aksjeselskapsretten», Tidsskrift for Rettsvitenskap 2019, s. 269-306.

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, øyenbryn, hake.
Margrethe Buskerud Christoffersen, UiO

 

 

Forberedte kommentarer ved professor
Margrethe Buskerud Christoffersen

 

 

 

 

Påmelding

På grunn av nye koronaregler så vil dette arrangementet kun gjennomføres via Zoom, det vil altså ikke bli noe fremmøte i Kjerka.

 

Vel møtt!

Publisert 28. sep. 2020 12:51 - Sist endret 14. sep. 2021 10:25