UTSATT: Formuerettslunsj: "Formuerett og bærekraft"

Velkommen til formuerettsseminar ved professor Ernst Nordtveit, fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Bildet kan inneholde: briller, hake, eldre, rynke.

Formueretten som ramme for økonomiske disposisjonar og investeringar. Offentlegrettsleg regulering av kommando og kontroll-typen har avgrensa effekt. Kan omsynet til økonomisk rasjonalitet og effektivitet i formueretten erstattast eller supplerast med omsynet til bærekraft? Kan omsynet til bærekraft varetakast effektivt gjennom reform av formuerettslege reglar som gjev økosystem og naturmangfald økonomisk verdi?

Påmelding

På grunn av smitteverntiltak er det begrenset antall plasser og vi må derfor be om påmelding. Det er kun anledning for 22 personer å delta i Kjerka.

Husk å registrere din deltakelse via vårt nettskjema innen 11. desember.

Vi følger selvfølgelig alle smittevernsråd og gjeldende regler i Kjerka. Vi ber alle deltakere være bevisste på 1 metersregelen på vei inn og ut av lokalet, samt avstå fra deltakelse ved sykdomstegn eller ved pålagt karantene.

Vel møtt!

 

Publisert 12. okt. 2020 11:55 - Sist endret 9. nov. 2020 16:55