Dommen HR-2019-1073 (Marine Subsea)

Lektor Knut Sande ved IFP vil innlede.

HR-2019-1073 (Marine Subsea) reiser et svært interessant spørsmål som griper inn i flere deler av formueretten, herunder reglene foreldelse, konkurs og selskapsrett. Kan konkursboet ta beslag i en foreldet fordring? Litt mer presist formulert: Kan den innsigelse at konkursdebitors fordring er foreldet alltid gjøres gjeldende mot konkursboet? Eller kan det tenkes at boet får et selvstendig krav mot konkursdebitors debitor ved konkursåpningen? Svaret på det siste er kort fortalt ja, men det kommer an på…

Alt dette og de nærmere nyansene kommer vi til å diskutere denne lunsjen.

 

Det blir servert kaffe/te og frukt.

Ta gjerne med matpakken!

 

 

Publisert 28. feb. 2020 13:10 - Sist endret 28. feb. 2020 13:10